Yatırımcı İlişkileri

Yönetim Kurulu Komiteleri

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri

Dr. A. Botan BERKER -Komite Başkanı
Prof. Dr. Selim YAZICI 
M. Coşkun CANGÖZ 

Riskin Erken Saptanması Komite Üyeleri

M. Coşkun CANGÖZ - Komite Başkanı
Dr. A. Botan BERKER
Serdar YÜCEL

Kurumsal Yönetim Komite Üyeleri

Prof. Dr. Selim YAZICI -Komite Başkanı
M. Coşkun CANGÖZ
Serdar YÜCEL