Leasing Nedir?

Leasing Nedir?

İşinizi büyütmek için yatırım yapmaya mı ihtiyacınız var? Menkul ve gayrimenkul almak için işletme sermayenizi harcamak zorunda değilsiniz. Orta ve uzun vadeli bir finansman yöntemi olan leasing ile yatırımlarınızı satın almak yerine kiralayarak yapabilir, bu sayede kaynaklarınızı daha verimli ve karlı kullanabilirsiniz.

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na göre Türkiye’de leasing iki farklı şekilde uygulanabilmektedir:

Finansal Kiralama

  • Yatırım malı leasing şirketi tarafından satın alınır, kira ödemeleri karşılığında kiracının kullanımına bırakılır.
  • Malın mülkiyeti sözleşme dönemi sonunda sembolik bir bedel üzerinden kiracıya devredilir.
  • Kiracı kiraların tamamı değil, sadece vade farkına karşılık gelen kısmını gider kaydedebilir.
  • Kiracı yatırım malının kullanım hakkı üzerinden amortisman ayırır.

Faaliyet Kiralaması

  • Yatırım malının mülkiyeti leasing şirketindedir.
  • Kiracı yatırım malını nispeten kısa vadeler (ekonomik ömrün %80’inden daha az) ile kiralar.
  • Toplam kira tutarının bugüne indirgenmiş değeri malın satış değerinin % 90’ınden fazla olamaz.
  • Vade sonunda mal leasing şirketine iade edilir.
  • Kiracı kiraların tamamını gider kaydedebilir.

2. El Pazarı

2. EL ARA