Hakkımızda

İş Leasing'den Haberler

İş Leasing’in 31 Aralık 2023 dönemi konsolide net dönem karı 1.767.060 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
01.02.2024

 

İş Leasing’in 31 Aralık 2023 dönemi konsolide net dönem karı 1.767.060 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. İş Leasing’in aktif toplamı, 31.12.2023 itibariyle 51.557.546 Bin TL, toplam özkaynakları ise 6.769.900 Bin TL’ye ulaşmıştır
İş Leasing’in Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,29 olarak belirlendi
28.12.2023

28.12.2023 tarihli özel durum açıklamamızla kamuya açıklanan Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme notu; Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 10 üzerinden 9,29 (%92,91) olarak teyit edilmiştir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri baz alınarak ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiş olup, güncellenmiş olarak ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

Ana Başlıklar Ağırlık 28.12.2021 Tarihli Not 28.12.2022 Tarihli Not
Pay Sahipleri 0,25 8,86 8,86
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 0,25 9,72 9,72
Menfaat Sahipleri 0,15 9,42 9,42
Yönetim Kurulu 0,35 9,23 9,23
Toplam 1,00 9.29 9,29

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu rapora Şirketimizin www.isleasing.com.tr adresindeki internet sitesinden ulaşılması mümkündür.

İş Leasing’in 30 Eylül 2023 dönemi konsolide net dönem karı 1.415.345 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
30.09.2023

  

İş Leasing’in 30 Eylül 2023 dönemi konsolide net dönem karı 1.415.345 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. İş Leasing’in aktif toplamı, 30.09.2023 itibariyle 48.367.944 Bin TL, toplam özkaynakları ise 7.213.511 Bin TL’ye ulaşmıştır
İş Leasing’in 30 Haziran 2023 dönemi konsolide net dönem karı 882.839 Bin TL olarak gerçekleşmiştir
01.08.2023

30.06.2023

 

İş Leasing’in 30 Haziran 2023 dönemi konsolide net dönem karı 882.839 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. İş Leasing’in aktif toplamı, 30.06.2023 itibariyle 40.398.674 Bin TL, toplam özkaynakları ise 4.766.867 Bin TL’ye ulaşmıştır.
İş Leasing’in 31 Mart 2023 dönemi konsolide net dönem karı 274.355 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
03.05.2023
İş Leasing’in 31 Aralık 2022 dönemi konsolide net dönem karı 826.766 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
31.12.2022
İş Leasing’in 31 Aralık 2022 dönemi konsolide net dönem karı 826.766 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. İş Leasing’in aktif toplamı, 31.12.2022 itibariyle 36.330.079 Bin TL, toplam özkaynakları ise 3.744.045 Bin TL’ye ulaşmıştır.
İş Leasing’in 30 Eylül 2022 dönemi konsolide net dönem karı 642.329 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
30.09.2022
İş Leasing’in 30 Eylül 2022 dönemi konsolide net dönem karı 642.329 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. İş Leasing’in aktif toplamı, 30.09.2022 itibariyle 26.856.000 Bin TL, toplam özkaynakları ise 2.900.354 Bin TL’ye ulaşmıştır.
İş Leasing'in 30 Haziran 2022 dönemi net dönem karı 447.054 Bin TL olarak gerçekleşmiştir
30.06.2022
İş Leasing'in 30 Haziran 2022 dönemi net dönem karı 447.054 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.İş Leasing aktif toplamı, 30.06.2022 itibariyle 26.947.929 Bin TL, toplam özkaynaklar ise 2.549.052 bin TL 'ye ulaşmıştır
İş Leasing’in 31 Mart 2022 dönemi konsolide net dönem karı 123.903 Bin TL olarak gerçekleşmiştir
31.03.2022
İş Leasing’in 31 Mart 2022 dönemi konsolide net dönem karı 123.903 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. İş Leasing’in aktif toplamı, 31 Mart 2022 itibariyle 22.702.876 Bin TL, toplam özkaynakları ise 2.209.983 Bin TL’ye ulaşmıştır.
İş Leasing’in 31 Aralık 2021 dönemi konsolide net dönem karı 310.063 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
31.12.2021

İş Leasing’in 31 Aralık 2021 dönemi konsolide net dönem karı 310.063 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. İş Leasing’in aktif toplamı, 31 Aralık 2021 itibariyle 20.376.915 Bin TL, toplam özkaynakları ise 2.139.443 Bin TL’ye ulaşmıştır.https://www.isleasing.com.tr/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/finansal-raporlar/

2. El Pazarı

2. EL ARA