Leasing Hakkında

Leasing Hakkında Merak Ettikleriniz

Leasing’de kur riski söz konusu mudur?

Satıcı ödemeleri ile kira ödeme planlarının farklı para birimi cinsinden olduğu durumlarda, satıcı ödemesinin yapıldığı günkü kur dikkate alınarak ödeme planları sabitlenir ve bu aşamadan sonra kur riski doğmaz.

Masraflar ve sigorta primleri finansmana dahil edilip kiralara yayılabilir mi?

İthalat masrafları (gümrük, banka, nakliye sigortası, mala ilişkin özel izinler veya tescil masraflar); teşvik devir masrafları, noter yönetim giderleri ve benzeri masraflar, kiracının talebine bağlı olarak peşin ödenebileceği gibi kiralara da yayılabilir. Ayrıca sigorta prim ödemeleri de kiralara yayılabilmektedir.

Leasing işlemlerinde teminat olarak neler talep edilebilir?

Leasing, -temelinde bir malın kiralanması olsa da- kredilendirme benzeri bir işlemidir. Bu nedenle, kiracının mali yapısı ve yatırım malının özelliklerini dikkate alarak yapılacak değerlendirme sonucunda aşağıda belirtilen teminatlar talep edilebilir:

  • Şirket ortaklarının kefaleti
  • Başka bir şirket veya şahsın kefaleti
  • Senet
  • Teminat mektubu
  • Menkul kıymet rehni ya da mevduat blokajı
  • Gayrimenkul ipoteği
  • Gerçek müşteri çeki
  • Diğer (depozito, peşinat, geri alım sözleşmesi -buy back- vb.)

Teşvikli yatırımlar leasing işlemine konu edebilir mi?

Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlar da leasing işlemine konu edilerek, teşvik belgesi kapsamındaki muafiyet ve avantajlardan yararlanılabilir.

Leasing konusu malın hasar görmesi halinde ne yapılmalıdır?

En kısa sürede ilgili sigorta şirketi ile irtibata geçilerek hasar dosyasının açılması sağlanmalıdır.

Leasing işlemlerinde sigorta yapmak zorunlu mudur?

6361 sayılı Kanun gereği leasing konusu malların sözleşme süresi boyunca tüm riskleri kapsayacak şekilde sigortalanması zorunludur. Sigorta primleri kiracı tarafından ödenir.

Değişken kira uygulaması nedir?

Genel uygulamada leasing kiraları sabit olup, müşteri talebine bağlı olarak değişken nitelikli kira planı da sunulabilir. Bu durumda referans gösterilecek bir endeks değerindeki dönemsel artış veya azalışlara bağlı olarak kira tutarları revize edilmektedir.

Mülkiyet devir süresi nedir?

6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na istinaden leasing işlemlerinde uygulanan asgari devir süreleri 13/12/2012 tarihinden itibaren kaldırılmıştır. Bu tarihten önceki leasing sözleşmelerinde,asgari dört yıl olan finansal kiralama sözleşmesi süresi, teknolojik niteliği veya ekonomik yararlanma ve işletme süresi itibariyle kullanımının dört yıldan kısa olduğu mallar için mülkiyet devir süresi, iki yıldan az olmamak üzere dört yıldan kısa olabilmektedir.

13 Aralık 2012 tarihinden önce gerçekleştirilen leasing işlemlerinizin asgari devir sürelerini öğrenmek için müşteri temsilcilerimizle temas kurmanızı rica ederiz.

Ödeme planı nasıl belirlenir?

Kira planı kiracının faaliyet gösterdiği sektörün özelliklerine, kiracının nakit akışına ve projenin fizibilitesine bağlı olarak esnek bir yapıda düzenlenebilmektedir.

2. El Pazarı

2. EL ARA