Leasing'de KDV

Leasing'de KDV

27.12.2011 tarihli Resmi Gazete'de Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren kararname ile belirlenen makine ve teçhizat grubunda yer alanların "Kararın yayın tarihinden sonra düzenlenen finansal kiralama sözleşmeleri" kapsamındaki kiralama ve teslimler için KDV oranı % 1 olarak uygulanmaya başlanmıştır.

Bu karara göre;

  • Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan tüm finansal kiralama işlemlerinde, GTİP numaralarına veya yeni/kullanılmış olmasına bakılmaksızın uygulanacak kira KDV oranı % 1 olacaktır.
  • Kararın 1. maddesinde yer verilen 17 no'lu maddede GTİP'leri belirtilen makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç), finansal kiralamaya konu olması halinde ve aşağıdaki koşulların sağlanması halinde uygulanacak KDV oranı % 1'dir.
  • Bu tarifelerde yer alan mal gruplarının kullanılmamış olması gerekmektedir. Kullanılmış olması halinde, herhangi bir indirim söz konusu olmayıp KDV oranı, karar öncesi uygulanan KDV oranı olacaktır. Aksam, parça, aksesuar ve teferruatlar için uygulanacak KDV oranı ise % 18'dir.
  • Bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından KDV mükellefleri ile kdv 'den istisna edildiği için kdv mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması gerekmektedir.

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe kararname ekinde belirtilen GTİP numaraları dışında kalan tüm makine ve ekipmanların normal alımlarında KDV oranı, ekipmana göre % 8 ya da % 18 olarak kalmıştır. Kararnamede belirtilen GTİP sınıflamasına göre KDV'si % 1'e düşen ekipmanların bazılarını aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

%1 KDV ORANI

2. El Pazarı

2. EL ARA