Leasing Hakkında

Leasing Muhasebesi

213 sayılı  Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 290’ncı maddesi gereği, finansal kiralama sözleşmelerine ilişkin kiracıların tabi olduğu muhasebe uygulamaları aşağıda özetlenmiştir:

Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesinde Kullanılacak Hesaplar ve İşleyişleri (Kiracı):

301 - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

Finansal kiralama sözleşmesindeki vadesi 1 yılı geçmeyen borçların izlendiği hesaptır. Finansal kiralama sözleşme tutarı bu hesaba alacak, kira ödemelerinin bugünkü değeri finansal kiralamaya konu olan ilgili varlık hesabına borç ve bu iki tutar arasındaki fark da “302- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri” hesabına borç kaydedilir.

302 - Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri

Finansal kiralama sözleşmesindeki vadesi 1 yılı geçmeyen borçlar ile kiralanan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz ödenmemiş finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin izlendiği hesaptır.

401 - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

Finansal kiralama sözleşmesindeki vadesi 1 yılı aşan borçların izlendiği hesaptır. Finansal kiralama sözleşmesinde yer alan ve vadesi 1 yılı aşan borç tutarı bu hesaba alacak, kira ödemelerinin bugünkü değeri finansal kiralamaya konu olan ilgili varlık hesabına ile borç ve bu iki tutar arasındaki fark da “402- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri” hesabına borç kaydedilir. Dönemsellik varsayımına uygun olarak dönem sonlarında, izleyen dönemi ilgilendiren tutar, “301-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar” hesabına alacak, bu hesaba borç kaydedilir.

402 - Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri

Finansal kiralama sözleşmesindeki vadesi 1 yılı aşan borçlar ile kiralanan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz ödenmemiş finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin izlendiği hesaptır.


ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

2. El Pazarı

2. EL ARA