Yatırımcı İlişkileri

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplere, gerek pay sahiplerinin haklarının korunması, gerek çalışanlar ve müşteriler ile ilişkiler bakımından şirketin uzun vadeli çıkarlarının gözetilmesini sağlayacağı bilinciyle azami ölçüde uyum sağlanmasını hedeflemektedir. Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin önemli bir kısmı şirketimiz tarafından uygulanmaya başlamıştır.

Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 261 KB