Hakkımızda

Yönetim Yapımız

Yönetim Kurulu

MURAT BİLGİÇ
Yönetim Kurulu Başkanı
Murat-Bilgic
1968 yılında Ankara’da doğan Sn. Bilgiç, 1990 yılında ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olup The University of Birmingham’da Para-Bankacılık-Finans konusunda yüksek lisans programını tamamlamıştır. Harvard Business School’da İleri Düzey Yöneticilik Programı’na katılmıştır. 1990 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Sn. Bilgiç, 1999 yılında Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü’nde Müdür Yardımcılığına; 2002 yılında aynı Bölümde Bölge Müdürlüğü’ne ve 2008 yılında yine aynı Bölümde Bölüm Müdürlüğüne atanmıştır. 25 Mart 2016 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır. Sn. Bilgiç, 09 Haziran 2016 tarihinden bu yana İş Leasing’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
O. TUFAN KURBANOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Tufan Kurbanoğlu
1971 doğumlu olan Sn. Kurbanoğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. 1993 yılında Türkiye İş Bankası’nda müfettiş olarak göreve başlayan Sn. Kurbanoğlu, 2002 yılında Ticari ve Kurumsal Krediler İzleme ve Takip Bölümü müdür yardımcılığına atanmıştır. 2002-2006 yılları arasında müdür yardımcılığı, 2006-2011 yılları arasında aynı bölümde birim müdürlüğü, 2011-2014 yılları arasında Perakende Krediler İzleme ve Takip Bölümü Bölge müdürlüğü görevinde bulunan Sn. Kurbanoğlu, 2014 yılında Ticari ve Kurumsal Krediler İzleme ve Takip Bölümü Bölüm Müdürü olarak atanmıştır. Halen Ticari ve Kurumsal Krediler İzleme ve Takip Bölümü Bölüm Müdürü olarak görevine devam etmektedir.
U. ŞAFAK ÖĞÜN
Genel Müdür
Şafak Öğün
1974 doğumlu olan Sayın U. Şafak Öğün, 1995 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuş ve 2002 yılında University of Birmingham'da Uluslararası Bankacılık ve Finans konusunda yüksek lisans programını tamamlamıştır. 2017 yılında Harvard Business School'da İleri Düzey Yöneticilik Programı'na katılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'de 1995-2005 yılları arasında Müfettiş, 2005-2007 yılları arasında Kurumsal Pazarlama Bölümü Müdür Yardımcısı, 2007-2008 yılları arasında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, 2008-2009 yılları arasında Kurumsal Bankacılık Satış Bölüm Müdürü, 2009-2016 yılları arasında Kurumsal Bankacılık Pazarlama ve Satış Bölüm Müdürü ve 2016-2021 yılları arasında Güneşli Kurumsal Şubesi Müdürü görevlerinin ardından, 2021 yılında İş Leasing'e Genel Müdür olarak atanmıştır.
Dr. A. BOTAN BERKER
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye
Botan Berker
Orta öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamlayan Dr. Botan Berker, lisans eğitimini ODTÜ İşletme bölümünde, lisansüstü eğitimini ise University of Deleware’de ekonomi dalında yapmış olup, Marmara Üniversitesi’nden finans doktoru ünvanı almıştır. İş yaşamına, T.C. Merkez Bankası’nda dış borç uzmanı olarak başlayan Berker, daha sonra “Dünya Bankası” ve “OECD Türkiye’ye Yardım Konsorsiyumu” bünyesinde sağlanan kredilerle ilgili çalışmalar yapmıştır. Ödemeler Dengesi Bölümü’nde müdür yardımcılığını takiben, Merkez Bankası’nın yurt dışı piyasalardan borçlanmalarını gerçekleştirmekten sorumlu Uluslararası Kuruluşlar Bölümü’nde müdürlük yapmıştır. 1994-1996 yılları arasında Merkez Bankası Londra Temsilciliği görevini yürüttükten sonra, 1999 Ocak ayında Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı’ndan ayrılarak, Fitch Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu’nun Türkiye ofisini açmıştır. 2012 yılı Mart ayına kadar Fitch Ratings Türkiye’nin Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2012 Yılı Nisan ayında Merit Risk Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri şirketini kurmuştur. 2012-2018 döneminde Turcas Petrol A.Ş.’nin riskyönetiminden sorumlu bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Marmara Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak bankacılık ve finans dersleri vermektedir.
Prof. Dr. SELİM YAZICI
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye
Selim YAZICI1
1970 İstanbul doğumludur. 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü’nde Yüksek Lisans (1994) ve Doktora (1999) eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1992 yılında üretim mühendisi olarak başlamıştır. Yüksek lisans yaptığı dönemde İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü’nde akademik kariyerine başlamıştır. 2006 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanını almıştır. İşletme Yönetimi, Örgütsel Davranış, Uluslararası İşletmecilik, Proje Yönetimi, Girişimcilik, Dijitalleşme, E-Öğrenme, Kurumsal Yönetim ve İş Sürekliliği Yönetimi konularında lisans ve lisansüstü programlarda dersler vermektedir. Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde misafir öğretim üyesi olarak lisansüstü dersler vermiştir. 2009-2014 yılları arasında Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2012 yılından beri İşletme Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini; 2016 yılından beri Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Finansal Teknolojiler konusunda ülkemizin bölgesel bir merkez (Hub) haline gelmesi ve FinTech girişimlerinin geliştirilmesi amacıyla 2016 yılında kurulan FinTech İstanbul platformunun kurucu ortağıdır. Evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.
M. COŞKUN CANGÖZ
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye
1967 yılında Gaziantep’ te doğan Sn. M. Coşkun Cangöz, 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi'nde ekonomi, Exeter Üniversitesi'nde iş idaresi alanında yüksek lisans, ODTÜ'de sosyoloji alanında doktora derecelerini tamamlamıştır.İş hayatına 1990 yılında Mali Analist olarak Denizcilik Bankasında başlayan Sn. Cangöz 1991 yılında Uzman Yardımcısı olarak girdiği Hazine Müsteşarlığında çeşitli görevler üstlendikten sonra 2005-2012 arasında Kamu Finansmanı Genel Müdürü, 2012-2015 arasında T.C. Londra Büyükelçiliği Ekonomi Baş Müşaviri olarak görev yapmıştır. 2015-2020 yılları arasında Dünya Bankası'nda Kamu Borç Yönetimi Danışmanlığı Birimi'nin yöneticiliğini yapmış olan Sn. Cangöz Ekim 2020 tarihinden bu yana uluslarası kuruluşlara danışmanlık yapmakta ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfında Maliye ve Para Politikası Araştırmaları Merkezi Direktörü görevini yürütmektedir. Sn. Cangöz’ün varlık ve yükümlülük yönetimi, borç ve risk yönetimi ve nakit yönetimi başta olmak üzere kamu maliyesi ve para politikası konularında yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır
HASAN HEPKAYA
Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Hepkaya
Hasan Hepkaya, Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında Garanti Leasing’de çalışma hayatına başlayan Hepkaya, 2005-2014 yılları arasında TSKB’de Kurumsal Pazarlama ve Proje Finansmanı Müdürlüklerinde çeşitli unvanlarda görev aldı. 2014-2018 yılları arasında ise sırasıyla Proje Finansmanı ve Kurumsal Pazarlama Departmanlarının Müdürlüğü’nü üstlendi. Hepkaya Nisan 2019 tarihinde “Kurumsal Pazarlama”, “Proje Finansmanı” ve “Kurumsal İletişim” departmanlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı, halen İş Finansal Kiralama A.Ş. yönetim kurulu üyeliğini sürdürüyor.
NECATİ ÇAĞLAR
Yönetim Kurulu Üyesi
1974 doğumlu olan Sayın Necati Çağlar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur. 1 Ocak 1997 tarihinde çalışma hayatına Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu’nda başlamıştır. Sayın Çağlar, IV. Sınıf Müfettiş iken 26 Ağustos 2005 tarihinde İstanbul IV. Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcılığı, 27 Ağustos 2007 tarihinde Ticari Krediler Müdürlüğü İstanbul Maltepe Bölge Müdür Yardımcılığı, 21 Mayıs 2008 tarihinde Kuruköprü Şubesi Müdürlüğü,25 Ağustos 2009 tarihinde KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü Kocaeli Bölge Müdürlüğü, 27 Aralık 2012 tarihinde KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü Bayrampaşa Bölge Müdürlüğü, 26 Şubat 2016 tarihinde ise KOBİ Kredileri Tahsis Bölüm Müdürlüğü görevlerine atanmıştır. Sayın Çağlar, Temmuz 2020 tarihinden itibaren Ticari Krediler Tahsis Bölümü Müdürlüğü görevini yürütmektedir.
DORUK YURTKURAN
Yönetim Kurulu Üyesi
D_Yurtkuran

1980 doğumlu olan Sayın Doruk Yurtkuran 2002 yılında ODTÜ İşletme Bölümü’nden mezun olmuş ve 2003 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulundaki toplam dokuz yıllık görevinden sonra 2012 yılında, Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü’ne Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 2021 yılı Ocak ayından itibaren İştirakler Bölümü’nde Birim Müdürü olarak görev yapan Sayın Yurtkuran, bu görevinin yanı sıra İş Faktoring A.Ş., Casaba Yönetim İşletim İmalat İthalat İhracat Pazarlama Sağlık Temzilik Güvenlik Ulaşım Tic. VE San. A.Ş. ve Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Üst Yönetim

U. ŞAFAK ÖĞÜN
Genel Müdür
Şafak Öğün
1974 doğumlu olan Sayın U. Şafak Öğün, 1995 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuş ve 2002 yılında University of Birmingham'da Uluslararası Bankacılık ve Finans konusunda yüksek lisans programını tamamlamıştır. 2017 yılında Harvard Business School'da İleri Düzey Yöneticilik Programı'na katılmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.'de 1995-2005 yılları arasında Müfettiş, 2005-2007 yılları arasında Kurumsal Pazarlama Bölümü Müdür Yardımcısı, 2007-2008 yılları arasında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, 2008-2009 yılları arasında Kurumsal Bankacılık Satış Bölüm Müdürü, 2009-2016 yılları arasında Kurumsal Bankacılık Pazarlama ve Satış Bölüm Müdürü ve 2016-2021 yılları arasında Güneşli Kurumsal Şubesi Müdürü görevlerinin ardından, 2021 yılında İş Leasing'e Genel Müdür olarak atanmıştır.
SİBEL DOĞAN
Genel Müdür Yardımcısı
IS_LEASING 2020-08 SİBEL DOĞAN
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Sn. Doğan, profesyonel iş yaşamına 1999 yılında Türkiye İş Bankası'nda uzman yardımcısı olarak başlamıştır. Sn. Doğan, kurumsal krediler müdür yardımcılığı, kurumsal krediler tahsis birim müdürlüğü görevlerinin ardından, 2018 yılında İş Leasing'e genel müdür yardımcısı olarak atanmıştır.
NESLİHAN ORUÇ
Genel Müdür Yardımcısı
IS_LEASING 2020 NESLİHAN ORUÇ
İktisat Bölümü mezunu olan Sn. Oruç, finans ve muhasebe alanında yüksek lisans yapmıştır. Profesyonel iş yaşamına 1993 yılında Almar Tarımsal'da başlamış sonrasında kariyerine Çanakkale Seramik, Ford Otosan, Vakıf Leasing 'de devam etmiştir. Sn. Oruç 2001 yılında katıldığı İş Leasing'de 2002 yılından bu yana finansal yönetim müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Sn. Oruç, SMMM lisansının yanısıra, Sermaye Piyasaları İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisansına sahiptir. 01.10.2019 itibariyle genel müdür yardımcısı olarak atanmıştır.
HASAN KETENCİ
Genel Müdür Yardımcısı
Hasan Ketenci Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Sn. Ketenci, profosyonel iş yaşamına 1998 yılında Türkiye İş Bankası'nda Müfettiş olarak başlamıştır. Sn. Ketenci, Kobi Krediler Tahsis Bölümünde Müdür Yardımcılığı ve Bölge Müdürlüğü görevlerinin ardından, 2020 yılında İş Leasing'e Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

Yönetim

ESMA TOKER
Ticari Satış Müdürü
IS_LEASING_IMG_0830 ESMA TOKER
İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Sn. Toker, profesyonel iş yaşamına 1995 yılında Halk Yaşam Sigorta'da başlamıştır. 1996 yılında Pazarlama Uzman Yardımcısı olarak İş Leasing ailesine katılan Sn. Toker, Satış Bölümünde çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2013 yılından itibaren Satış Müdürlüğü görevini üstlenen Sn. Toker, 2020 yılından bu yana Ticari Satış Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.
MURAT SİSLİ
Kurumsal Satış Müdürü
muratsisli_MThumb
Ankara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunu olan Sn. Sisli, profesyonel iş yaşamına 2006 yılında Akbank'ta başlamış, sonrasında Yapı Kredi Leasing'de devam etmiştir. 2017 yılında İç Anadolu Şube Müdürü olarak İş Leasing ailesine katılan Sn. Sisli, 2020 yılından bu yana Kurumsal Satış Müdürü olarak görevini sürdürmektedir
ALTAN İYİGÜN
Pazarlama Müdürü
IS_LEASING_IMG_0693 ALTAN İYİGÜN
Işık Üniversitesi Elektronik Mühendisliği mezunu olan Sn. İyigün, profesyonel iş yaşamına 2004 yılında Stremeilwegee&Tantscher'de başlamıştır, sonrasında Finansbank'da devam etmiştir. 2014 yılında Pazarlama Müdürü olarak İş Leasing ailesine katılmıştır.
TİMUÇİN ÜLKEOK
Operasyon Müdürü
IS_LEASING_IMG_0907 TİMUÇİN ÜLKEOK
İstanbul Üniversitesi Avrupa Topluluğu ve Anadolu Üniversitesi İktisat mezunu olan Sn. Ülkeok, profesyonel iş yaşamına 1996 senesinde Yapı ve Kredi Bankası’nda başlamıştır. 2010 yılından Risk İzleme Müdür Yardımcısı olarak İş Leasing ailesine katılan Sn. Ülkeok, 2018 yılından bu yana Operasyon Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.
ARZU KAYA TOPALOĞLU
Satınalma Müdürü
IS_LEASING_IMG_0884 ARZU KAYA
Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü mezunu olan Sn. Topaloğlu, profesyonel iş yaşamına 1996 yılında Satınalma Uzman Yardımcısı olarak İş Leasing ailesinde başlamıştır. Satınalma Bölümünde çeşitli görevlerde bulunan Sn. Topaloğlu, 2019 yılından bu yana Satınalma Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.
SERKAN SIRAK
Ticari Krediler Müdürü
IS_LEASING_IMG_0812 SERKAN SIRAK
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Sn. Sırak, profesyonel iş yaşamına 2002 yılında Yapı ve Kredi Bankası'nda başlamıştır. 2005 yılında Kredi Uzmanı olarak İş Leasing ailesine katılan Sn. Sırak, Krediler Bölümünde çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2014 yılından itibaren Krediler Müdürü görevini üstlenen Sn. Sırak, 2020 yılından bu yana Ticari Krediler Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.
ABDURBARİ KARA
Kurumsal Krediler Müdürü
IS_LEASING_IMG_0962 ABDURBARİ KARA
Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü, Marmara Üniversitesi Bankacılık Bölümü yüksek lisans mezunu olan Sn. Kara, profesyonel iş yaşamına 2005 yılında İş Leasing ailesinde Kredi Uzman Yardımcısı olarak başlamış, Krediler Bölümünde çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2019 yılından itibaren Krediler Müdürü görevini üstlenen Sn. Kara, 2020 yılından bu yana Kurumsal Krediler Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.
ONUR TUFAN
Risk İzleme Müdürü
IS_LEASING_IMG_0919 ONUR TUFAN
Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu olan Sn. Tufan, profesyonel iş yaşamına 1996 yılında Ege Leasing'de başlamış, sonrasında EGS Factoring, Koç Leasing ve Yapı Kredi Leasing'de devam etmiştir. 2007 yılında Risk İzleme Müdürü olarak İş Leasing ailesine katılmıştır.
NURAN GÜNEŞ
Hukuk Müşaviri
IS_LEASING_IMG_0689 NURAN GÜNEŞ
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Sn. Güneş, profesyonel iş yaşamına 1995 yılında Erpek Hukuk Bürosunda başlamış, bir süre serbest avukatlık yaptıktan sonra Demir Leasing'de devam etmiştir. 2008 yılında Müşavir Avukat olarak İş Leasing ailesine katılan Sn. Güneş, 2012 yılından bu yana Hukuk Müşaviri olarak görevini sürdürmektedir.
SEYİTHAN AYVAZOĞLUYÜKSEL
Hukuk İşleri Müdürü
IS_LEASING_IMG_1021 SEYİTHAN AYVAZOĞLU
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Sn. Ayvazoğluyüksel, profesyonel iş yaşamına Stajyer Avukat olarak 2004 yılında İş Leasing'de başlamış, staj süresinin ardından Finans Leasing'de devam etmiştir. 2013 yılında Hukuk Müşaviri Yardımcısı olarak tekrar İş Leasing ailesine katılan Sn. Ayvazoğluyüksel, 2015 yılından bu yana Hukuk İşleri Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.
MUSTAFA ÇİLLİ
Finansal Yönetim Müdürü
MUSTAFA ÇİLLİ Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü lisans mezunu olan Sn. Çilli, profesyonel iş yaşamına 1994 yılında Narin Holding’de başlamış, sonrasında Deniz Leasing, Sümer Holding ve Burgan Leasing'de devam etmiştir. 2021 yılında Finansal Yönetim Müdürü olarak İş Leasing ailesine katılmıştır
MUZAFFER ERALP ERSOY
Hazine ve Finansal Kurumlar Müdürü
IS_LEASING_IMG_0626 ERALP ERSOY
Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İktisat ve Dokuz Eylül Üniversitesi Para ve Banka Bölümü yüksek lisans mezunu olan, sonrasında da Koç Üniversitesi Executive MBA programını tamamlayan Sn. Ersoy, profesyonel iş yaşamına 2004 yılında Ziraat Leasing'de başlamış, sonrasında Deniz Leasing ve Burgan Leasing'de devam etmiştir. 2019 yılında Hazine ve Finansal Kurumlar Müdürü olarak İş Leasing ailesine katılmıştır.
ASLI ABACI
İnsan Kaynakları Müdürü
Aslı Anakök
Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü mezunu olan Sn. Abacı profesyonel iş yaşamına 2005 yılında Garanti Teknoloji'de başlamış, sonrasında Diasa, Eureko Sigorta ve Vakıf Emeklilik'de devam etmiştir. 2016 yılında İnsan Kaynakları Müdürü olarak İş Leasing ailesine katılmıştır.
SARMEN HAZAROS ÇAKIR
Bilgi Teknolojileri Müdürü
IS_LEASING_IMG_0991 SARMEN ÇAKIR
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu olan Sn. Çakır profesyonel iş yaşamına 1999 yılında Sagbim Bilgisayar Hizmetleri’nde başlamış, sonrasında Tepum Teknoloji, Garanti Leasing ve Koç Sistem'de devam etmiştir. 2019 yılında Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak İş Leasing ailesine katılmıştır.
ERDEM AKSULAR
İç Denetim Müdürü
Erdem Aksular
Bilkent Üniversitesi Kamu Yönetimi lisans ve İzmir Ekonomi Üniversitesi MBA mezunu olan Sn. Aksular, profesyonel iş yaşamına 2008 yılında Türkiye İş Bankası'nda Müfettiş olarak başlamıştır. Sn. Aksular, Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası İç Denetim Başkan Yardımcılığı görevinin ardından, 2020 yılında İş Leasing'e İç Denetim Müdürü olarak atanmıştır.

2. El Pazarı

2. EL ARA