Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

İş Leasing kurum kültürü ve kimliğine uygun olarak sürdürülebilirliği ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları ile bir bütün olarak değerlendirmekte, müşterileri, hissedarları, çalışanları ve tüm diğer paydaşları için sürdürülebilir değer yaratma bilinciyle hareket etmekte ve bu yaklaşımı tüm iş yapış biçimlerine entegre etmektedir. Kurum kültürü ve kimliğine uygun olarak sürdürülebilirliği ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları ile bir bütün olarak değerlendiren İş Leasing, Sürdürülebilirlik konularını faaliyetlerinde tüm ilgili kanun ve yasal düzenlemeler ile birlikte ele alma yolunda kararlı adımlarla yola çıkmıştır.

İş Leasing, sürdürülebilirlik anlayışı gereği tüm çevresel sorunlarla mücadelede çözümün bir parçası olmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Şirketin uzun vadeli hedefleri de sürdürülebilir büyüme ve değer yaratma ilkeleriyle uyumlu olarak belirlenmiştir. İş Leasing’in sürdürülebilirlik temelinde inşa edeceği iş süreçleri kurum kültürünün bir parçası haline getirilerek, leasing süreçlerinde ekonomik sürdürülebilirliğin yanı sıra çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğin de gözetilmesine yönelik bir sistem yaratılması amaçlanmaktadır. İş Leasing’in finansal kiralama faaliyetleri ile çevresel ve sosyal risk yönetimi konularının entegrasyonu sağlanarak, toplumsal fayda temelinde hayata geçirilecek çalışmalar ile sürdürülebilirlik iş yapış biçiminin merkezine alınarak stratejinin önemli bir parçası haline getirilecek, leasing müşterilerinin çevresel ve sosyal konulardaki farkındalıkları artırılarak sürdürülebilirlik için toplam bir değer yaratılacaktır.

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirerek, tüm paydaşlarının çıkarını gözetmek ve toplumsal hayata en yüksek katkıyı sağlamak İş Leasing’in en önemli hedeflerindendir. Şirketin çevre konusundaki duyarlılığı doğrultusunda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik hizmetler sunulmakta, doğal dengeyi korumak adına etkin kaynak ve enerji kullanımına yönelik gerekli önlemleri almak amaçlanmaktadır. İş Leasing gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, sürdürülebilir ve güzel bir gelecek sunabilmek amacıyla başladığı sürdürülebilirlik faaliyetlerine kesintisiz olarak devam edecektir.

Sürdürülebilirlik videomuz için tıklayınız.


Üye Olduğumuz Kuruluşlar

Sürdürülebilirlik yolculuğumuz sürecinde üye olduğumuz kuruluşlar buradan ulaşabilirsiniz.


Faaliyetlerimiz 

Etkinlik videosuna ulaşabilmek için tıklayınız.

İş Leasing, sürdürülebilirlik politikası kapsamında operasyonel faaliyetleri sonucunda oluşan karbon ayak izini, sürdürülebilir enerji kaynaklarına yaptığı katkıyla sıfırlayarak sektördeki ilk karbon nötr leasing şirketi oldu. Gold sertifikalı rüzgar enerjisi projesine yapılan katkıyla Genel Müdürlük ve Şubelerimizin 2021 ve 2022 yıllarına ait operasyonel faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyonu sıfırlandı. Burdan ulaşabilirsiniz.

Faaliyet gösterdiğimiz Türkiye İş Bankası Genel Müdürlük binası uluslararası BREEAM In-use Excellent sertifikasını 2015 yılında almaya hak kazanmıştır. Türkiye İş Bankasının kararı ile bankanın bir iştiraki olan şirketimizin genel müdürlük binasındaki elektrik tüketimi için IREC (Uluslarası Yeşil Enerji Sertifikası) sertifikası temin edilmektedir. International REC Standard Foundation tarafından geliştirilen Yeşil Enerji Sertifikası (I-REC), ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi ihtiyacının güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve biokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgelemektedir. İş Leasing olarak günümüzde yenilenebilir enerjinin önemi giderek daha da belirgin hale geldiğinin bilincindeyiz. Bu nedenle sürdürülebilir bir yaşam için yeşil enerji dönüşümlerinin bir parçası haline gelmeyi amaçlamaktayız. Bu bağlamda elektrik enerjisi tedarikinin çevre dostu bir yöntemle gerçekleştirilmesi ve iklim değişiminin olumsuz etkilerini azaltılması İş Leasing’in hedefleri arasındadır. Bu hedeflerimizden biri olan I-REC sertifikasını 2021 ve 2022 yılları için aldığımızı paylaşmaktan mutluluk duyarız. Buradan ulaşabilirsiniz.

İş Leasing 2021 ÇSY dökümanına buradan ulaşabilirsiniz.

İş Leasing 2022 ÇSY dökümanına buradan ulaşabilirsiniz.

Politikalarımız

Sürdürülebilirlik Stratejisi 407KB Sürdürülebilirlik Politikası 143KB Sürdürülebilirlik Yönetişim Yapılanması 288KB Çevresel ve Sosyal Etki Politikası 479KB Finanse Edilemeyen Faaliyetler Listesi 463KB İş Leasing Etik İlkeleri 397KB Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele 397KB Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 418KB

Sürdürülebilirlik Raporları

2. El Pazarı

2. EL ARA