Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

İş Leasing kurum kültürü ve kimliğine uygun olarak sürdürülebilirliği ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları ile bir bütün olarak değerlendirmekte, müşterileri, hissedarları, çalışanları ve tüm diğer paydaşları için sürdürülebilir değer yaratma bilinciyle hareket etmekte ve bu yaklaşımı tüm iş yapış biçimlerine entegre etmektedir. Kurum kültürü ve kimliğine uygun olarak sürdürülebilirliği ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları ile bir bütün olarak değerlendiren İş Leasing, Sürdürülebilirlik konularını faaliyetlerinde tüm ilgili kanun ve yasal düzenlemeler ile birlikte ele alma yolunda kararlı adımlarla yola çıkmıştır.

İş Leasing, sürdürülebilirlik anlayışı gereği tüm çevresel sorunlarla mücadelede çözümün bir parçası olmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Şirketin uzun vadeli hedefleri de sürdürülebilir büyüme ve değer yaratma ilkeleriyle uyumlu olarak belirlenmiştir. İş Leasing’in sürdürülebilirlik temelinde inşa edeceği iş süreçleri kurum kültürünün bir parçası haline getirilerek, leasing süreçlerinde ekonomik sürdürülebilirliğin yanı sıra çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğin de gözetilmesine yönelik bir sistem yaratılması amaçlanmaktadır. İş Leasing’in finansal kiralama faaliyetleri ile çevresel ve sosyal risk yönetimi konularının entegrasyonu sağlanarak, toplumsal fayda temelinde hayata geçirilecek çalışmalar ile sürdürülebilirlik iş yapış biçiminin merkezine alınarak stratejinin önemli bir parçası haline getirilecek, leasing müşterilerinin çevresel ve sosyal konulardaki farkındalıkları artırılarak sürdürülebilirlik için toplam bir değer yaratılacaktır.

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirerek, tüm paydaşlarının çıkarını gözetmek ve toplumsal hayata en yüksek katkıyı sağlamak İş Leasing’in en önemli hedeflerindendir. Şirketin çevre konusundaki duyarlılığı doğrultusunda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik hizmetler sunulmakta, doğal dengeyi korumak adına etkin kaynak ve enerji kullanımına yönelik gerekli önlemleri almak amaçlanmaktadır. İş Leasing gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, sürdürülebilir ve güzel bir gelecek sunabilmek amacıyla başladığı sürdürülebilirlik faaliyetlerine kesintisiz olarak devam edecektir.


Sürdürülebilirlik Politikası 143KB Çevresel ve Sosyal Etki Politikası 467KB Finanse Edilmeyen Faaliyetler Listesi 499KB Sürdürülebilirlik Stratejisi 407KB Sürdürülebilirlik Yönetişim Yapılanması 288KB

Sürdürülebilirlik Raporları