Neler Kiralanabilir?

Neler Kiralanabilir?

6361 sayılı Kanun gereği sabit kıymet niteliğindeki her türlü taşınır ya da taşınmaz mal leasing işlemine konu olabilir:

 • Makine ve ekipmanlar
 • Gayrimenkuller
 • Kara, hava ve deniz ulaşım araçları
 • İş ve inşaat makineleri
 • Tıbbi cihazlar
 • Tekstil makineleri
 • Turizm ekipmanları
 • Elektronik ve optik cihazlar
 • Basın-yayın donanımları
 • Büro ekipmanları
 • Bilgisayar yazılımlarının çoğaltılmış nüshaları
 • Asli niteliğini koruyan bütünleyici parça ve eklentiler

Neler Kiralanamaz?

Bilgisayar yazılımlarının çoğaltılmış nüshaları hariç olmak üzere, patent hakkı gibi fikri ve sınai haklar leasing konusu olamazlar.

Asli niteliğini korumayan, hammadde ya da ara mal niteliğinde bulunan veya kullanıldığında özelliklerini yitiren mallar leasing konusu olamazlar.

2. El Pazarı

2. EL ARA