Ürünlerimiz

Leasing Ürünleri

Finansal Kiralama

Yatırım konusu malın mülkiyeti leasing şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi, sözleşme süresi sonunda ise sözleşmede belirtilen sembolik bir değer üzerinden malın mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir.

Sat ve Geri Kirala

Aktifinizde bulunan malları leasing şirketine satıp geri kiralayarak işletmenize kaynak sağlayabilir ve bu sayede yeni yatırımlarınızı finanse edebilirsiniz. Aynı zamanda bilançonuzda atıl bulunan değerli varlıkları kullanarak işletme sermayesi yaratıp, özvarlığınızı geliştirirsiniz.

Yazılım Kiralaması

Patent ve fikri haklar hariç olmak üzere, firmaların kullandığı özel yazılımlar, software programları ve hardware parçası olan programlar leasing işlemine konu olabilmektedir.

Faaliyet Kiralaması

Malların görece daha kısa süreler için kullanımı amacıyla tercih edilen bir kiralama yöntemidir. Yatırım konusu mal, belli bir dönem için sadece kullanım hakkını elde etmek amacı ile kiralanır, mala ilişkin servis, bakım ve oluşabilecek faaliyet masrafları da kiralara dahildir. Bu yöntemde kiracı kiraların tamamı gider olarak kaydeder, kiralanan malları kiralama süresi sonunda rayiç değerinden satın alabilir veya leasing firmasına iade edebilir.

2. El Pazarı

2. EL ARA