Gerekli Belgeler

Gerekli Belgeler

  • Başvuru Formu (Başvuru formunu almak için tıklayınız.)
  • Son iki yılın bilanço, gelir tablosu, en yakın tarihli yıl sonu mizanı
  • Cari ara dönem mizanı, en son tarihli gelir tablosu
  • İmza sirküleri aslı (1 yıldan eski olmamak üzere)
  • Ticaret Sicil Gazetesi (kuruluş ve ortaklık değişiklikleri), faaliyet belgesi, vergi levhası fotokopileri
  • Firma ortaklarının ve kefillerin nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi (6 aydan eski olmamak üzere), imza beyannamesi, vergi kimlik kartı fotokopisi
  • Firmanın bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünce tanzim edilmiş yeni tarihli yetki belgesi
  • Başvuruda bulunan şahıs şirketi için firma sahibinin, sermaye şirketleri için ortaklarının ve firmanın tapu fotokopileri
  • Kiralanacak ekipmanlar için satıcıdan alınacak İş Finansal Kiralama A.Ş. adına ve ilgili KDV oranı ile düzenlenmiş proforma fatura (Fatura bilgilerimize ulaşmak için tıklayınız.)
  • Yatırım teşvik belgesine bağlı ise teşvik belgesi fotokopisi
Finansal kiralama hizmetlerine başvurunuz ve söz konusu hizmetlerin sağlanması kapsamında işlenen kişisel verileriniz hakkında detaylı bilgiye Finansal Kiralama Süreçleri Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

2. El Pazarı

2. EL ARA