Gerekli Belgeler

Gerekli Belgeler

  • Başvuru Formu (Başvuru formunu almak için tıklayınız.)
  • Son iki yılın bilanço, gelir tablosu, en yakın tarihli yıl sonu mizanı
  • Cari ara dönem mizanı, en son tarihli gelir tablosu
  • İmza sirküleri aslı (1 yıldan eski olmamak üzere)
  • Ticaret Sicil Gazetesi (kuruluş ve ortaklık değişiklikleri), faaliyet belgesi, vergi levhası fotokopileri
  • Firma ortaklarının ve kefillerin nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi (6 aydan eski olmamak üzere), imza beyannamesi, vergi kimlik kartı fotokopisi
  • Firmanın bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünce tanzim edilmiş yeni tarihli yetki belgesi
  • Başvuruda bulunan şahıs şirketi için firma sahibinin, sermaye şirketleri için ortaklarının ve firmanın tapu fotokopileri
  • Kiralanacak ekipmanlar için satıcıdan alınacak İş Finansal Kiralama A.Ş. adına ve ilgili KDV oranı ile düzenlenmiş proforma fatura (Fatura bilgilerimize ulaşmak için tıklayınız.)
  • Yatırım teşvik belgesine bağlı ise teşvik belgesi fotokopisi

2. El Pazarı

2. EL ARA