Etik Hattı

Etik


İş Leasing “Etik Hattı” na Hoşgeldiniz. 

İş Leasing tüm yönetici ve çalışanların görev ve sorumluluklarını yerine getirirken uymaları gereken etik ilke ve kuralları belirlemiş ve “Etik İlkeler”, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Şirketin iç yayın organlarında yayınlanmıştır.

Etik Hattı, etik ilkelerimizle uyuşmadığını düşündüğünüz gözlem ve görüşlerinizin İş Leasing Etik Hattı temsilcilerine iletilmesini ve ilgili inceleme prosedürlerinin uygulanmasını amaçlamaktadır. 

Etik Hattı üzerinden yapılacak ihbarlarda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • Bildirim içeriği açık, ayrıntılı ve net olmalıdır.
  • Bildirim konusu eylemin gerçekleştiği yer ve zaman ile eylemi gerçekleştiren/karışan kişi/kişiler belirtilmelidir.
  • Bildirilen konuya ilişkin varsa belgeler sunularak somutlaştırılmalıdır.

Yapılacak bildirimlerde kişisel bilgileriniz talep edilmemektedir. Vereceğiniz tüm bilgiler tarafımızdan gizli tutulacaktır.

Etik Bildirim Hattı: 0 (212) 350 74 00 / 7421- 7409

E-Posta: etik@isleasing.com.tr

(*) Etik Hattı bir müşteri ilişkileri iletişim kanalı olmayıp, müşteri şikayetlerinin kurumsal internet sitemizde gösterilen yol ve yöntemlerle ilgili kişilere iletilmesi gerekmektedir.