Yatırımcı İlişkileri

Çalışanlara Yönelik Tazminat Politikası

Şirketimizin Çalışanlarına yönelik tazminat politikası yürürlükteki 4857 sayılı İş Kanunu esas alınarak oluşturulmuştur.

Bu çerçevede;

  • Kıdem Tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirlenmiş olan sürelerde kıdemi bulunan ve hizmet sözleşmesi Kanun’da öngörülen durumlardan birisi ile sona eren Çalışana; çalışma süresi ve Kanunun öngördüğü parasal sınırlar dikkate alınarak kendisine, vefatı halinde kanuni mirasçılarına ödenmektedir.
  • İhbar Tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesine istinaden, iş sözleşmesinin feshedileceği Çalışana bildirilmek ve Çalışanın kıdemine göre Kanunda öngörülen sürelerde iş arama izni verilmesi veya ihbar süresinin sonuna kadar olan ücretinin nakden ödenmesi suretiyle ödenmektedir.