Örnek Ödeme Planı

Örnek Ödeme Planı

Sözleşme Tarihi 05.10.20XX
Mal Bedeli 100.000
KDV Tutarı 18.000
Vade 36 ay
Kira No Tarih Anapara Faiz Kira KDV
1 05.10.20XX 3.770 0 3.770 679
2 05.11.20XX 1.973 1.797 3.770 679
3 05.12.20XX 2.010 1.760 3.770 679
4 05.01.20XX 2.047 1.723 3.770 679
5 05.02.20XX 2.085 1.685 3.770 679
6 05.03.20XX 2.124 1.646 3.770 679
7 05.04.20XX 2.164 1.606 3.770 679
8 05.05.20XX 2.204 1.566 3.770 679
9 05.06.20XX 2.246 1.524 3.770 679
10 05.07.20XX 2.287 1.483 3.770 679
11 05.08.20XX 2.330 1.440 3.770 679
12 05.09.20XX 2.374 1.396 3.770 679
13 05.10.20XX 2.418 1.352 3.770 679
14 05.11.20XX 2.463 1.307 3.770 679
15 05.12.20XX 2.509 1.261 3.770 679
16 05.01.20XX 2.556 1.214 3.770 679
17 05.02.20XX 2.604 1.166 3.770 679
18 05.03.20XX 2.652 1.118 3.770 679
19 05.04.20XX 2.702 1.068 3.770 679
20 05.05.20XX 2.752 1.018 3.770 679
21 05.06.20XX 2.804 966 3.770 679
22 05.07.20XX 2.856 914 3.770 679
23 05.08.20XX 2.910 860 3.770 679
24 05.09.20XX 2.964 806 3.770 679
25 05.10.20XX 3.019 751 3.770 679
26 05.11.20XX 3.076 694 3.770 679
27 05.12.20XX 3.133 637 3.770 679
28 05.01.20XX 3.192 578 3.770 679
29 05.02.20XX 3.251 519 3.770 679
30 05.03.20XX 3.312 458 3.770 679
31 05.04.20XX 3.374 396 3.770 679
32 05.05.20XX 3.437 333 3.770 679
33 05.06.20XX 3.501 269 3.770 679
34 05.07.20XX 3.566 204 3.770 679
35 05.08.20XX 3.633 137 3.770 679
36 05.09.20XX 3.701 69 3.770 679
37 05.10.20XX 0 0 100 18
  TOPLAM 100.000 35.720 135.820 24.448

Ödeme Planı Muhasebe Kaydı

  Borç Alacak
260 Finansal Kiralama Konusu Sabit Kıymet Kullanım Hakkı 100.000  
302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 17.626  
402 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 18.094  
301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar   45.240
401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar   90.580

05.10.20XX Tarihli Leasing Faturası Muhasebe Kaydı

  Borç Alacak
301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.770  
191 İndirilecek KDV 679  
320 İş Finansal Kiralama A.Ş.   4.449

05.10.20XX Tarihli Leasing Faturasının Ödenmesine İlişkin Muhasebe Kaydı

  Borç Alacak
320 Satıcılar 4.449  
102 Bankalar   4.449

05.11.20XX Tarihli Leasing Faturası Muhasebe Kaydı

  Borç Alacak
301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.770  
780 Finansman Giderleri 1.797  
191 İndirilecek KDV 679  
320 İş Finansal Kiralama A.Ş.   4.449
302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 1.797

31.12.20XX Amortisman Kaydı

333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca belirlenen faydalı ömür doğrultusunda kullanım hakkı hesabına kaydedilen tutar üzerinden amortisman ayrılacaktır. Yukarıda verilen örnekte finansal kiralama konusu sabit kıymetin 5 yıllık faydalı ömrü olduğu varsayılarak %20 amortisman tabi hesaplanmıştır.

  Borç Alacak
770 Genel Yönetim Giderleri 20.000  
268 Birikmiş Amortismanlar   20.000

2. El Pazarı

2. EL ARA