Hakkımızda

İş Leasing'den Haberler

İş Leasing’in 30 Haziran 2015 dönemi konsolide net dönem karı 33.194 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
30.06.2015

İş Leasing’in 30 Haziran 2015 dönemi konsolide net dönem karı 33.194 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. İş Leasing’in aktif toplamı, 30 Haziran 2015 itibariyle 5.075.600 Bin TL, toplam özkaynakları ise 686.608 Bin TL’ye ulaşmıştır.

İş Leasing’in sermayesi 530.302.645 TL’ye ulaştı
17.06.2015

İş Leasing’in sermayesinin 461.503.000 TL'den 530.302.645 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 68.799.645 TL.lik nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 01.06.2015 tarih ve 14/669 sayı ile kurul kaydına alınmıştır.

 

İş Leasing’in 31 Mart 2015 dönemi konsolide net dönem karı 23.711 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
31.03.2015

İş Leasing’in aktif toplamı, 31 Mart 2015 itibariyle 5.088.522 Bin TL, toplam özkaynakları ise 676.318 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Genel Müdürümüz Hasan Bolat, CNBC-e Kanalında Finans Kafe Programına konuk oldu.
20.01.2015
İş Leasing’in Kurumsal Yönetim Derecelendirne Notu 9,21 seviyesine yükseldi
29.12.2020

28.12.2020 tarihli özel durum açıklamamızla kamuya açıklanan Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme notu; Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 10 üzerinden 9,21 (%92,13) olarak belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri baz alınarak ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiş olup, güncellenmiş olarak ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

Ana Başlıklar Ağırlık 03.03.2014 Tarihli Not 28.12.2020 Tarihli Not
Pay Sahipleri 0,25 8,44 8,86
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 0,25 9,05 9,61
Menfaat Sahipleri 0,15 8,26 8,94
Yönetim Kurulu 0,35 8,52 9,29
Toplam 1,00 8,59 9,21

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu rapora Şirketimizin www.isleasing.com.tr adresindeki internet sitesinden ulaşılması mümkündür.

İş Leasing'in 31 Aralık 2014 dönemi konsolide net dönem karı 78.486 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
31.12.2014
İş Leasing'in aktif toplamı, 31 Aralık 2014 itibariyle 4.580.422 Bin TL, toplam özkaynakları ise 666.819 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
İş Leasing Ostim Firmaları İle Buluştu
08.04.2014

İş Bankası kuruluşu İş Leasing ve OSTİM işbirliğiyle düzenlenen “Organize Sanayi Bölgeleri’nde Leasing Fırsatları” konulu etkinlik 8 Nisan 2014 tarihinde OSTİM Çırak Eğitim Vakfı Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

İş Leasing Genel Müdürü Sn. Hasan K. Bolat ile Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Danışmanı ve Yazar Dr. Rüştü Bozkurt’un konuşma yaptığı etkinliğe OSTİM’de faaliyet gösteren yaklaşık 120 firmayı temsil eden yetkililerin yanısıra OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Orhan Aydın, Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hüseyin Kutsi Tuncay, OSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Adnan Keskin, ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Özcan Ülgener, OSTİM Çırak Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sn. İbrahim Karakoç, İş Bankası Ankara Bölge Müdürü Sn. Fuat Cildam ile diğer ilgililer katıldılar.

İş Leasing Genel Müdürü Hasan K. Bolat yaptığı sunumda;

 • İş Leasing’in kısaca tarihçesi ve yapılanması;
 • Leasing enstrümanının Banka kredisinden farkı;
 • Banka kredilerinin kısa vadeli işletme sermayesi ve teminat mektubu/akreditif gibi işlemler için kullanılması gerektiği, leasingin ise sanayicinin yatırımı için ihtiyaç duyduğu arsa, fabrika, makine ve teçhizat alımı gibi uzun vadeli proje finansmanları için kullanılması gerektiği;
 • Yatırımlarda leasing yönteminin seçilmesi halinde uygulanacak %1 KDV avantajı ve diğer vergisel istisna/indirimlerin detayı,
 • Leasing’de 10 yıla kadar uzun vadeli, firmanın nakit akışına uygun ve istenirse döviz ileuygun maliyetle finansman imkanın bulunduğunu;
 • Şubat 2014’te yayımlanan yeni Kanun ile OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların da OSB içindeki taşınmazlarını leasinge konu edebileceklerini;
 • Son dönemde sanayicilerin yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği ve yeni düzenleme ile OSB’lerde de uygulanabilecek “sat-geri kirala” ürününün firmalara olan katkıları;

ile ilgili bilgi verdi.

Ardından söz alan  Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Danışmanı ve Yazar Dr. Rüştü Bozkurt ise yaptığı konuşmada;

 • KOBİ’lerimizin ayakta kalabilmek ve rekabet edebilmek için eski alışkanlıklardan vazgeçmelerini;
 • Yeni dönemde ayakta kalabilmek için “rekabet edebilir ölçekler yaratılması, rekabet edebilir teknolojilerle donanma ve rekabet edebilir iş yönetimi” olmak üzere 3 kritik eşik bulunduğunu;
 • KOBİ’lerimizin iş yapma tarzlarını bu 3 kritik eşiği yerine getirecek şekilde değiştirmemeleri durumunda ülkemizin “orta gelir tuzağı”na saplanacağını ve ilerleyemeyeceğini;
 • Bu noktada KOBİ’lerin finansmana erişim noktasında eskisine göre çok daha avantajlı olduğunu ancak KOBİ’lerin yöneticilerinin çoğunun “finansal okuryazarlığının” bulunmadığını ve bu yüzden hatalı finansman yöntemleri seçilmesi nedeniyle düzgün işleyen KOBİ’lerin bir anda sıkıntıya girebildiklerini;
 • Doğru finansman yöntemleri arasında “leasing” konusunun sanayici için en önde gelen enstrümanlardan biri olduğu ve tüm KOBİ yöneticilerinin leasing konusunda bilgi sagibi olması gerektiğini

ifade etti.

Konuşmaların ardından, katılımcılara söz verildi. Katılımcılar, konuşmacılara leasing ürünleri, finansman ihtiyaçları, KOBİ’lerin yönetim tarzları ve genel ekonomik konjonktüre ilişkin pek çok soru sordu ve konu hakkında katkılarını sundular.

Etkinlik, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Orhan Aydın’ın İş Leasing’e ve konuşmacılara yaptığı teşekkür konuşması ile sona erdi.

İş Leasing 2 Yıl vadeli 100 milyon TL tahvil ihraç etti.
27 Şubat 2014

İş Leasing 27 Şubat 2014 tarihinde tamamı nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 2 yıl vadeli 100 milyon TL tahvil ihracı gerçekleştirdi.

2. El Pazarı

2. EL ARA