Leasing Hakkında

%1 KDV Oranı

Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus diğer makine ve cihazlar

GTİP NO 84.28 örnekler:

 • Sivil hava taşıtları için elektrikli asansörler ve skipli yük kaldırıcıları
 • İnsan taşımaya mahsus olanlar
 • Yük taşımaya mahsus olanlar
 • Asansörler ve skipli yük kaldırıcıları, diğerleri
 • Sivil hava taşıtları için asansörler ve skipli yük kaldırıcıları
 • Sivil hava taşıtları için pnömatik elevatörler ve konveyörler
 • Tarımda kullanılan pnömatik elevatörler ve konveyörler
 • Yer altında kullanılan sürekli hareketli elevatörler ve konveyörler
 • Sürekli hareketli kovalı tip elevatör ve konveyörler
 • Sivil hava taşıtları için sürekli hareketli bantlı tip elevatör ve konveyörler
 • Sivil hava taşıtları için sürekli hareketli diğer elevatör ve konveyörler
 • Sivil hava taşıtları için diğer yarı iletken disklerin vb. taşınması vb. için otomatik makinalar
 • Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar
 • Teleferikler, telesiyejler ve teleskiler, fünikülerler için çekiş mekanizmaları
 • Zirai traktörlere takılmak için özel imal edilmiş yükleyici
 • Haddehane makinaları. Ürün taşıma masaları, külbütörler vb.
 • Sivil hava taşıtlarının diğer kaldırma, yükleme makina ve cihazları
 • Dökme maddeler için mekanik yükleyiciler
Sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar, yangın söndürme cihazları, püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar, buhar veya kum püskürtme makinaları ve benzeri püskürtme makinaları

GTİP NO 84.24 örnekler:

 • Püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar
 • Isıtma tertibatlı su ile temizleme cihazı-kendinden motorlu
 • Su ile temizleme cihazı-kendinden motorlu-motor gücü
 • Basınçlı hava ile çalışan kum. buhar püskürtme makina ve cihazları
 • Tarıma veya bahçeciliğe ait sulama cihazları
 • Motorsuz. Portatif zirai mücadelede kullanılan sıvı püskürtücüler
 • Motorsuz. Portatif zirai mücadelede kullanılan toz püskürtücüler
 • Motorsuz. Portatif zirai mücadelede kullanılan pülvarizatörler
 • Motorsuz. Portatif zirai mücadelede kullanılan diğer püskürtücüler
 • Motorlu. Portatif zirai mücadelede kullanılan sıvı püskürtücüler
 • Motorlu. Portatif zirai mücadelede kullanılan toz püskürtücüler
 • Motorlu. Portatif zirai mücadelede kullanılan pülvarizatörler
 • Traktörle çekilen veya bunlara monte edilen pülvarizatör ve toz dağıtıcılar
 • Yarı iletken disklerin parlatılması ve temizlenmesi için pülvarizatörler
Santrifüjler; sıvıların veya gazların filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makine ve cihazlar

GTİP NO 84.21 örnekler:

 • Krema ayırıcılar (ekremözler)
 • Çamaşır kurutma makinaları-kuru çamaşır kapasitesi< 6 kg.
 • Çamaşır kurutma makinaları-kuru çamaşır kapasitesi> 6 kg.
 • Sivil hava taşıtların için yarı iletken disk imalatında kullanılan santrifüjler
 • Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus santrifüjler
 • Laboratuvarlarda kullanılan santrifüjler
 • Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar
 • İçeceklerin (su hariç) filtre edilmesi/arıtılması için cihazlar
 • İçten yanmalı motorlar için yağ ve yakıt filtreleri
 • Diyalizör
 • Sivil hava taşıtları için diğer çeşit motorlarının yağ ve yakıt filtreleri
 • Sivil hava taşıtları için içten yanmalı motorların hava filtreleri
 • Sivil hava taşıtları için diğer gaz filtre veya arıtma cihazları
 • Havanın filtre edilmesi veya arıtılması için makina ve cihazlar
 • Sivil hava taşıtları için gazların filtre edilmesi veya arıtılması için sıvı kullanım esaslı makina
 • Gazların filtre edilmesi veya arıtılması için sıvı kullanım esaslı diğer makina ve cihazlar
 • Sivil hava taşıtları için gazların filtre edilmesi veya arıtılması için katalitik işlem esaslı makin
 • Sivil hava taşıtları için diğer gazların filtre edilmesi veya arıtılması için makina ve cihazlar
Isı değişikliği yoluyla maddelerin işlenmesi için makinalar ve tesis

GTİP NO 84.19 örnekler:

 • Gazla çalışan anında su ısıtıcılar
 • Elektrikli olmayan termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)
 • Güneş enerjili su ısıtıcıları
 • Diğer elektriksiz anında veya depolu su ısıtıcıları
 • Tarım ürünleri için kurutucular
 • Ağaç. Kağıt hamuru. Kağıt veya kartonlar için kurutucular
 • Sivil hava taşıtları için ısı değiştiriciler (eşanjörler)
 • Hava veya diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makinalar
 • Sivil hava taşıt. İçin yiyecek. içecek  ısıtma. pişirme makina. tesis ve cihazlar
 • Kahve ve diğer sıcak içecek yapmak için perkolatör vb. cihazlar
 • Sıcak içecekleri yapmaya mahsus diğer makina. Tesis ve cihazlar
 • Pastörizatörler
 • Tütsüleme cihazları
 • Dondurma imaline mahsus kimyasal tuz esaslı mekanik kaplar
 • 8419.90.25.10.00 alt pozisyonundaki sterilazatörlere ait olanlar
Isı pompaları ve diğer soğutucu (84.15 pozisyonunda yer alan klima cihazları hariç)
 • Sivil hava taşıtlarının kondenserleri ısı değiştirici kompresörlü soğutucular
 • Diğer amaçlı komple soğutma tesisleri
 • Sivil hava taşıtlarının diğer soğutucu, dondurucu cihazları
 • Isı pompaları
Sanayi ve laboratuvarlara mahsus elektrikli olmayan ve elektrikli fırınlar ve ocaklar

GTİP NO 84.17 / 85.14 örnekler:

 • Metal, cevher ergitme fırınları-elektriksiz
 • Metal, cevher ısıl işlem fırınları-elektriksiz
 • Seramik ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar
 • Çimento cam ve kimyasal ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar
 • Ekmek, pasta, bisküvicilik için rezistanslı ocak ve fırınlar
 • Sanayide kullanılan rezistanslı ocak ve fırınlar
 • Laboratuvar için rezistanslı ocak ve fırınlar
 • Sanayide kullanılan endüksiyon ocak ve fırınlar
 • Laboratuvarda kullanılan endüksiyon ocak ve fırınlar
 • Dielektrik kaybı ile çalışan sanayi ocak ve fırınları
 • Dielektrik kaybı ile çalışan laboratuvar ocak ve fırınları
 • Diğer ocak ve fırınları
 • Endüksiyon/dielektrik kaybıyla çalışan termik işlem cihazları
Buhar kazanları, merkezi ısıtma kazanları, kondansörler

GTİP NO 84.02 / 84.03 / 84.04 örnekler:

 • Buhar kazanları
 • Kızgın su kazanları
 • Buhar toplayıcı borular (kollektörler)
 • Dökme demirden merkezi ısıtma kazanları
 • Diğer maddelerden merkezi ısıtma kazanları
 • Buhar güç üniteleri için kondansörler
 • Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazlar
 • Buhar kazanları için su ısıtıcıları (ekonomizörler) ve hava ısıtıcıları

2. El Pazarı

2. EL ARA