GENEL DEĞERLENDİRME


FAALİYETLER
HİZMETLER
Sürekli gelişen müşteri tabanı, fark yaratan çözümler ve ayrıcalıklı hizmet
İş Leasing değişimlere hızla ayak uydurabilen altyapısı, değer yaratan ürün ve hizmetleriyle, müşteri beklentilerini karşılayan yaratıcı çözümler ve geliştirdiği iş modelleriyle 2015 yılında da sektördeki başarısını sürdürdü.

2015 yılında tabana yayılmış müşteri portföyü üzerinden, fark yaratan çözüm yaklaşımı, yaygın hizmet ağı ve sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerle büyümeyi hedefleyen İş Leasing, yenilikçi ürün ve hizmetlerine entegre ettiği öncü teknolojisi ile kapasite ve verimliliği artırarak, müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Türkiye çapındaki 16 şubesiyle müşterilerine hizmet sunan İş Leasing, yaygın ve verimli hizmet ağı, akıllı iş süreçleri ve hızlı ve etkin çözümler sunan müşteri ilişkileri yönetimi sayesinde müşteri tabanını daha da genişletti.

Çeşitli segmentlerde faaliyet gösteren, değişimlere duyarlı ve etkin kaynak kullanım ihtiyacı yüksek olan firmalara, ihtiyaca uygun ayrıcalıklı finansal kiralama hizmeti sunan İş Leasing, katma değer yaratan yaklaşımı ile müşteri memnuniyetinde fark yarattı.
PORTFÖY
Etkin risk yönetimi ve kaliteli portföy
Gelişmiş risk yönetim sistemleri ve yerleşik risk kültürü sayesinde portföy risk dağılımını etkin biçimde yöneten İş Leasing, yüksek portföy kalitesi ve sektör ortalamasının altındaki sorunlu alacak oranı ile sektördeki güçlü konumunu sürdürdü.

Türkiye çapında yaygınlaşan hizmet ağı ile sunduğu etkin ve hızlı çözümlerle, portföyünde yaygın coğrafi dağılım ve sektörel çeşitlilik sağladı.

Hizmet verdiği müşteri adedi %28, işlem adedi ise %24 artan Şirketin portföyü İş Bankası müşterileri ve halen çalışmakta olan diğer müşterilerin yer aldığı geniş bir yelpazeden oluşmaktadır. İş Leasing fark yaratan hizmetleriyle yeni işletmeleri düzenli bir şekilde portföyüne dahil etmekte, bu doğrultuda kiralama konusu ekipmanlar geniş bir yelpazeye yayılırken ürün çeşitliliği de sağlanmaktadır.
İŞ FAKTORİNG
Türkiye’nin ilk faktoring şirketlerinden biri olan ve 1993 yılında kurulan İş Faktoring A.Ş., müşterilerine finansman, garanti ve tahsilat yolu ile yurtiçi ve uluslararası piyasalarda faktoring hizmeti sunmaktadır. Factors Chain International (FCI) üyesi olan Şirket, müşterilerinin uluslararası faktoring işlemlerine yaygın muhabir ağı ile destek vermektedir. İş Faktoring A.Ş., sektör tecrübesi ve deneyimli kadrosu ile sektörün önemli oyuncularından birisidir.

2015 yılını, 6,647 milyon TL ciro, 1,979 milyon TL aktif büyüklüğü ve 1,946 milyon TL faktoring alacak bakiyesi ile tamamlayan İş Faktoring, 24 milyon TL net kar elde etmiştir. Fitch Ratings 16 Haziran 2015 tarihli derecelendirme raporunda İş Faktoring’in uzun vadeli döviz cinsinden notu ve ulusal kredi notunu BBB- olarak, görünümü ise durağan olarak belirlemiştir.
BİLGİ SİSTEMLERİ
Güncel teknolojik altyapı ile fark yaratan ürün ve hizmetler, etkin ve verimli iş süreçleri
En son yenilikleri içeren teknolojik altyapısı ile müşterilerine fark yaratan hizmetler sunan İş Leasing, 2015 yılında da teknoloji yatırımlarını sürdürerek iş süreçlerini daha da etkin ve verimli hale getirmeyi amaçlayan projeler gerçekleştirdi.

2015 yılında hayata geçirilen İş Zekası platformu, istenilen her nitelikte veri ve analize anlık ulaşım sağlamakla birlikte, iş akışlarındaki trendlere ve ileri dönük projeksiyonlara erişim ve verinin yönetim kararları içinde daha etkin kullanımına aracılık etmektedir.

Şirketin saha ekipleri ve müşterilerin kendileri ile ilgili unsurlara internet üzerinden erişimini ve işlem gerçekleştirmesini sağlayan WEB platform projesi 2015 yılında uygulamaya alınan bir diğer önemli proje oldu. Müşteri ve satıcıların web platformu üzerinden işlem yapmasını sağlayacak şekilde geliştirilecek olan proje 2016 yılı boyunca sürdürülecektir.

Satış Sonrası Hizmetler ve Olağanüstü Durum Merkezi İşLeasing’in müşteri odaklı hizmet yaklaşımının iki önemli unsurudur. Çağrı merkezi altyapısı ile hizmet veren ve müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı hedefleyen Satış Sonrası Hizmetler Birimi, müşterilerin satış sonrası destek talepleri için önemli bir hizmet noktasıdır. Son teknolojiler ile güncellenen Olağanüstü Durum Merkezi ise müşterilere tüm koşullar altında 7/24 kesintisiz hizmet verebilmenin güvencesidir.
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
İstikrarla büyüyen ve güçlenen kurumsal yapının temeli, nitelikli insan kaynağı ve sürekli gelişimdir
İş Leasing’in insan kaynakları stratejisindeki temel amaç, en değerli varlığı olarak gördüğü “insan kaynağını” en etkin şekilde yönlendirmek, profesyonel gelişme olanakları yaratmaktır. Şirketin istikrarla büyümesi ve ilerlemesinin, insan kaynaklarının gelişiminden bağımsız olmayacağı gerçeği dikkate alınarak geliştirilen stratejiler 2015 yılında da hayata geçirildi.

Bu amaç dahilinde Şirket, çalışanlara kendilerini ifade edebilecekleri platformlar sağlamak, şirket içi gelişim ve motivasyonu teşvik etmek, bakış açılarının zenginleştirilip çeşitlendirilmesine dönük gelişim olanakları sunmak ve işbirliğini desteklemeye uygun kurumsal iklim yaratacak çalışmalar yapmaya devam etti.

2015 yılında, şirkete katılan yeni insan kaynağının tecrübe ve yetkinlik seviyesinin yükseltilmesi, stratejik kadroların korunması ve gerekli eğitimlerin sağlanması çalışmaları sürdü. 2015 sonunda çalışan sayısı 143’ya ulaşırken, çalışan başına düşen portföy büyüklüğü ve çalışan başına karlılıkta artış sağlandı.

2015 yılında Çalışan Memnuniyeti Anketi sonuçları dikkate alınarak Çalışan Komitesi uygulamasına geçildi, her bölümden temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantılarda Şirket insan kaynakları uygulamaları, çalışanların motivasyonu ve iyileştirme önerileri tartışılarak, sonuçlar Üst Yönetim ile paylaşıldı. Tüm çalışanların benimsediği Çalışan Komitesi uygulaması, düzenli olarak sürdürülecektir.