GENEL DEĞERLENDİRME


YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI
Aktif kalitesi ve karlılık odaklı stratejisini devam ettiren İş Leasing’in aktif toplamı bir önceki yıla göre %21,8 artışla 5,5 milyar TL’ye ulaştı.

Değerli Paydaşlarımız,

2015 yılında küresel ekonomik büyüme ılımlı seyrini devam ettirmiş, ancak güçlü ve istikrarlı bir görünüme kavuşamamıştır. Çin’in ekonomisindeki yavaşlamanın devam etmesi ve emtia fiyatlarındaki düşük seyir, küresel ekonomik gündemde önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizin de dahil olduğu gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımları bu dönemde zayıf bir seyir izlemiş, kur oynaklıkları ise yüksek seviyelerini sürdürmüştür. ABD’de, ekonomik aktivitede kaydedilen toparlanmaya karşın enflasyonun hedefin altında seyretmesi ve küresel ekonomideki gelişmeler ışığında, 2016’da önemli bir faiz artırımı gerçekleşmeyeceği beklentisi giderek güç kazanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin ise, önceki yıllara göre daha düşük seyreden büyümeye ek olarak, bozulan risk algısı nedeniyle oluşan likidite daralması ve yüksek volatilite ile başa çıkmaları gerekecektir.

Türkiye ekonomi gündeminde 2015 yılında en çok tartışılan konular, TL’nin değer kaybı, düşük büyüme oranı, yükselmeye devam eden enflasyon ve FED’in faiz artışının Türkiye ekonomisini nasıl etkileyeceği olmuştur. 2015 yılında ekonomik aktivitenin yavaş seyretmesinde uzun bir döneme yayılan seçim süreci de etkili olmuş, özellikle yukarıda bahsedilen global koşulların da etkisi ile Türk Lirasında önemli değer kaybı yaşanmış, ülkemiz büyüme potansiyelinin altında kalmıştır. 2015 yılının %3 seviyesinde bir büyüme ile tamamlanacağı tahmin edilirken, 2016 yılında güçlü bir performans görülmesi beklenmemektedir. Hükümetin de OVP hedeflerinde revizyona giderek 2016 büyüme öngörüsünü %5’den %4’e, 2017 büyüme öngörüsünü de %5’den %4,5’a indirilmesi global durgunluğun ülkemizdeki etkilerinin orta vadede sürmeye devam edeceğine işaret etmektedir.

Büyümenin yavaşladığı ve kredi riskinin artmakta olduğu bu koşullar altında Şirketimiz, tüm çalışanlarımızın üstün gayretleri ile seçici bir büyüme sergileyerek aktif kalitesi ve karlılık odaklı stratejisini devam ettirmiş, aktif toplamı bir önceki yıla göre %21,8 artışla 5,5 milyar TL’ye ulaşırken net leasing alacakları %15,7 artışla 3,3 milyar seviyesinde gerçekleşmiştir. Katma değeri yüksek projelere odaklanan ve hizmet kalitesinden ödün vermeyen Şirketimiz, porftöy ve risk yönetiminde de üstün performans göstermiştir. İstikrarlı büyümesini 2016 yılında da sürdüreceğine inandığımız Şirketimiz, ülke ekonomisine değer katan tüm yatırımcıların yanında yer aldığı 2015 yılını başarılı bir şekilde tamamlamıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanan 2015 yılı faaliyet raporumuzu, finansal tablolarımızı ve net kâr dağıtım önerimizi onaylarınıza sunarız.

Kuruluşundan bugüne, Şirketimize destek veren tüm iş ortaklarımıza ve müşterilerimize, sunduğumuz ayrıcalıklı hizmetlerle, elde ettiğimiz başarıda önemli rol oynayan çalışanlarımıza, Yönetim Kurulu ve şahsım adına teşekkür ederim.