GENEL DEĞERLENDİRME


GENEL MÜDÜR’ÜN MESAJI
Güçlü sermaye yapısı, etkin bilanço ve risk yönetimi sonucunda 2015 yılını başarılı bir performansla tamamlayan İş Leasing, 738 milyon TL özvarlık büyüklüğüne ulaştı.

Değerli Paydaşlarımız,

Ülkemizde üst üste iki genel seçimin yarattığı ekonomik belirsizlik, küresel ekonomideki dalgalanmalar, Türk Lirasının önemli ölçüde değer kaybı ve bu gelişmelerin ekonomik büyümeye olumsuz etkileri ışığında, 2015 finansal kiralama sektörü açısından zor bir yıl oldu. Ortaya çıkan koşullar yatırımların ertelenmesine ve sektörümüz işlem hacminin %17 oranında daralmasına yol açtı.

Bu olumsuz koşullara rağmen İş Leasing, müşterilerine hızlı ve kaliteli hizmet verme, hissedar ve paydaşlarına katma değer yaratma, sektöre öncülük etme ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle pazarında ilerlemeye devam etti.

Güçlü sermaye yapısı, etkin bilanço ve risk yönetimi sonucunda 2015 yılını başarılı bir performansla tamamlayan İş Leasing, 82 milyon TL net kar elde etti. Özvarlık büyüklüğü 738 milyon TL’ye ulaşırken, özvarlık karlılığı %11,7 olarak gerçekleşti. 2015 yıl sonu konsolide aktif büyüklüğü önceki yıla göre %21,8 artışla 5,5 milyar TL’ye yükselirken net leasing alacakları %15,7 artışla 3,3 milyar TL’ye ulaştı.

Türkiye çapında 16 şubesiyle yaygın hizmet sunan İş Leasing, her ölçekte ve her sektörden projelerin güçlü bir biçimde hayata geçmesinin yolunu açarak müşteri tabanını genişletmeye devam etti. 2015 yılında müşteri adedi %28, işlem adedi ise %24 oranında artan İş Leasing, daralan pazar nedeniyle yoğun rekabetin yaşandığı finansal kiralama sektöründe, baskılanan karlılığa rağmen iyi bir performans göstererek ayrışan hizmet seviyesiyle farkını ortaya koydu.

Satıcılarla geliştirdiği işbirliği sonucunda Şirket, iş ve inşaat makineleri ve üretim makine ve ekipmanları alanında ağırlığını arttırdı. Enerji yatırımları alanında ilerlemeyi sürdüren İş Leasing için, gıda, tekstil, sağlık, makinekimya, imalat, turizm ve inşaat sektörleri 2015 yılında ön plana çıkan sektörler oldu. Şirket KOBİ’lere sunduğu ayrıcalıklı çözümler ve onlarla birlikte büyümeye devam etmenin getirdiği başarıyla sektördeki güçlü konumunu sürdürdü.

Şirketimizin kaydettiği başarıda katkısı bulunan Yönetim Kurulumuz başta olmak üzere, tüm iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve yatırımcılarımıza teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.