GENEL DEĞERLENDİRME


FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ
Ekonomik ve siyasi belirsizlikler nedeniyle derinleşen talepteki yavaşlama, finansal kiralama sektöründe işlem hacminde dalgalanma ve düşüş şeklinde yansımasını buldu.

Sektörünün işlem hacmi, bir önceki yıla göre %17’lik gerileme ile 6.4 milyar USD olarak gerçekleşti.

2015 yılı boyunca küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalar, yurt içindeki belirsizlik ortamı, TL’de yaşanan hızlı değer kaybı ve bölgesel jeopolitik hassasiyet yatırım iklimini olumsuz etkiledi, finansal kiralama sektörünün işlem hacmi bir önceki yıla göre %17’lik gerileme ile 6.4 milyar USD olarak gerçekleşti.

İşlem hacminin mal grupları bazında dağılımında, gayrimenkullerin payı %28, makine ve ekipman grubunun payı %24, iş ve inşaat makinalarının payı ise %21 olarak gerçekleşti. Gayrimenkullerin bu yüksek paya erişmesinde, işletmelere mevcut varlıkları üzerinden fon yaratma imkanı sağlayan satgeri kiralama ürününün yaygınlaşması etkili oldu. Türkiye’de 30 yıllık geçmişinde toplam 75 milyar dolarlık yatırıma aracılık eden finansal kiralama sektörünün yatırımlar içerisinden aldığı payı gösteren penetrasyon oranı ise 2014 yılında %6,9 iken, 2015 yılının üçüncü çeyreğinde %5,8 olarak gerçekleşti.

2015 yılı sektör için karlılık açısından verimli bir yıl oldu. Yaşanan yoğun rekabet sonucu baskılanan karlılığa rağmen, sorunlu alacak karşılığı giderlerindeki düşüşün de etkisiyle sektörün özvarlık karlılığı %12,4 olarak gerçekleşti.

Halen önemli bir gelişme potansiyeline sahip olan sektörün performansı, ekonomik istikrar ve büyüme ile yakından ilişkilidir. Sağlanan vergisel teşviklere rağmen penetrasyon oranı azalan leasing sektörünün; ülkemizde beklenen sınırlı büyüme ve yatırım iştahındaki daralma sonucu işlem hacminin de baskılanacağı beklentisi altında, 2016 yılında 6.5 milyar USD işlem hacmine ulaşması beklenmektedir.