KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI


MALİ TABLOLARA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI