GENEL DEĞERLENDİRME


SEKTÖRDE İŞ LEASİNG
Yenilikçi ürün, ayrıcalıklı hizmet ve uygulamalar geliştiren İş Leasing müşteri tabanını genişletti.
Yaygın hizmet ağı ve kaynak sağladığı yatırımlarla ekonomiye katkıda bulunan İş Leasing, izlediği müşteri memnuniyeti ve sadakati odaklı hizmet anlayışı, uyguladığı sürdürülebilir büyüme stratejisinin bileşenleri olan risk ve portföy yönetimi politikaları ile 2015 yılını başarılı bir performansla tamamladı.

Rekabet gücünün temelinde, gelişen trendlere uygun, yenilikçi ürün, ayrıcalıklı hizmet ve uygulamalar geliştirme vizyonu bulunan İş Leasing, gösterdiği performans ile pazardaki etkinliğini sürdürdü.

Türkiye çapındaki 16 şubesiyle müşterilerine hizmet sunan İş Leasing, akıllı iş süreçleri, hızlı ve etkin çözümler geliştiren müşteri ilişkileri yönetimi ile kaydettiği müşteri adedinde %28, işlem adedinde ise %24 artışla müşteri tabanı üzerindeki etkisini ortaya koydu.

İş Leasing, belirlediği öncelikli alanlarda fon kaynakları yaratırken, her sektörden yatırımcının her ölçekte yatırımını destekledi. Satıcılarla geliştirdiği işbirliği ile iş ve inşaat makineleri ve üretim makine ve ekipmanları alanında ağırlığını arttırdı. Enerji yatırımları alanında ilerlemeyi sürdüren İş Leasing için, gıda, tekstil, sağlık, makine-kimya, imalat, turizm ve inşaat sektörleri 2015 yılında ön plana çıkan sektörler oldu.

İş Leasing, değişimlere hızla ayak uydurabilen esnek altyapısı, özellikle ekonominin temel taşı olan KOBİ’lere sunduğu ayrıcalıklı çözümler ve onlarla birlikte büyümeye devam etmenin getirdiği başarıyla sektördeki güçlü konumunu sürdürdü.