GENEL DEĞERLENDİRME


YÖNETİM KURULU BAŞKANININ MESAJI

geri ileriSuat İnce
Green Star

Suat İNCE

Yönetim Kurulu Başkanı
Purple Star

PAZAR PAYI

%
,

2014 yılında ulaştığı işlem hacmi, karlılığı ve pazar payı ile rekabette önemli rol oynayan İş Leasing, güçlü ve itibarlı bir kurum olarak sektördeki iddiasını sürdürmektedir.

Değerli Paydaşlarımız,

2014 yılında dünyanın büyük bir bölümü halen durgunlukla mücadele ederken, ABD ekonomisinin görece iyi performansı sonucunda FED’in varlık alımlarını sonlandırarak, genişlemeci para politikalarından uzaklaşmaya başlaması, ülkemiz gibi gelişen ekonomiler üzerinde olumsuz etkilere neden oldu. Küresel kırılganlığa rağmen ABD ekonomisindeki olumlu gelişmelere bağlı olarak FED’in bundan sonraki süreçte ılımlı bir faiz artırım dönemi başlatması beklenmektedir. Faiz artırımlarının yaratacağı likidite çıkışı ve maliyet artışından, yapısal sorunları olan ve yüksek enflasyonla mücadele eden gelişmekte olan ekonomiler olumsuz etkilenecektir. Öte yandan, beklenenden zayıf bir toparlanma yaşayan Avro Bölgesi küresel büyümeyi yavaşlatırken, Çin başta olmak üzere birçok gelişmekte olan ekonominin performansı ise jeopolitik gerginlikler, finansal riskler, zayıf iç talep ve bazı yapısal sorunlar etkisiyle zayıflamış durumdadır.

Ülkemizde döviz kuru, kuraklık ve gıda fiyatları gibi nedenlerle artış eğilimine giren enflasyon 2014 yılında %8,17 olarak gerçekleşmiştir. Ekonomik büyüme performansının ise yurtiçi ve yurtdışında ortaya çıkan ekonomik ve siyasi gelişmelerin etkisiyle son üç yıldır düşük seyrettiği görülmektedir. 2014 yılını yaklaşık %3 civarında bir büyüme performansı ile geride bırakacağı tahmin edilen Türkiye ekonomisinin, önümüzdeki dönemde yavaş ancak dengeli bir büyüme sürecine devam etmesi beklenmektedir.

2015 yılında yapılacak genel seçimler ve buna bağlı artabilecek siyasi gerginlik yatırım ortamını olumsuz etkileyebilecek olup, seçim sonrası ortaya konacak ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlik ve Türkiye’nin ihtiyacı olan yapısal reformlarla ilgili alınması gereken kararların gecikmesi yatırımcı beklentilerini etkilemektedir. Bunun yanısıra özellikle yakın coğrafyamızdaki gelişmeler ve bu gelişmelerle ilgili politikaların güven ortamı ve ekonomi üzerindeki etkileri diğer önemli risk unsurlarını oluşturmaktadır.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun ürün çeşitliliğini artırması ve sat-geri kiralama ürününe getirilen KDV ve Kurumlar Vergisi istisnaları sonrasında yakaladığı büyüme trendini ve gelişmeyi sürdüren finansal kiralama sektörünün performansı ise 2014 yılında yükselmeye devam etmiş, sektör 2014 yılında 7,6 milyar USD tutarında işlem hacmine ulaşmıştır. 2014 yılında sat-geri kiralamaya olan talep büyük ölçüde artmış ve sektörün işlem hacminde %30 seviyesinde önemli bir pay elde etmiştir.

2014 yılının rekabet koşullarında Şirketimiz, sürdürülebilir büyüme hedefiyle oluşturduğu stratejiler doğrultusunda aktif kalitesinden ve karlılıktan ödün vermeden, tüm çalışanlarımızın üstün gayretleri ile büyüyerek farkını ortaya koymuş, işlem hacmi geçen yıla göre %49 artışla 728 milyon USD’ye ulaşırken %9,53 pazar payı elde etmiştir. Karlı ve katkı değeri yüksek projelere odaklanan ve hizmet kalitesinden ödün vermeyen Şirketimiz, porftöy ve risk yönetiminde de üstün performans göstermiştir. İstikrarlı büyümesini 2015 yılında da sürdüreceğine inandığımız Şirketimiz, ülke ekonomisine değer katan tüm yatırımcıların yanında yer aldığı 2014 yılını çok başarılı sonuçlar elde ederek tamamlamıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanan 2014 yılı faaliyet raporumuzu, finansal tablolarımızı ve net kâr dağıtım önerimizi onaylarınıza sunarız.

Kuruluşundan bugüne, Şirketimize destek veren tüm iş ortaklarımıza ve müşterilerimize, sunduğumuz hizmetlerle, hizmet kalitemizle elde ettiğimiz başarıda önemli rol oynayan çalışanlarımıza, Yönetim Kurulu ve şahsım adına teşekkür ederim.


Suat İnce