YÖNETİM


YÖNETİM KURULU

geri ileri1965 Ankara doğumlu olan Sn. İnce, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 1987 yılında göreve başladığı Türkiye İş Bankası A.Ş.’de müfettişlik, krediler müdürlüğünde müdür yardımcılığı ve bölge müdürlüğü, ticari krediler müdürlüğü, kurumsal krediler müdürlüğü ve şube müdürlükleri görevlerini yürütmüş olan Sn. İnce, 2008 yılında genel müdür yardımcılığına atanmıştır. 2011 yılından beri kurumsal ve ticari bankacılık, satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Sn. İnce, 05 Mayıs 2008 tarihinden bu yana İş Leasing’de Yönetim Kurulu başkanlığı görevini sürdürmektedir.

1974 doğumlu olan Sn. Gürsoy, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. Ayrıca University of Birmingham’dan MBA derecesine sahip olan Sn. Gürsoy, 1996 yılında Türkiye İş Bankası’nda müfettiş olarak göreve başlamış, 2006 yılında kurumsal krediler müdürlüğünde müdür yardımcısı, 2009 yılında kurumsal krediler tahsis müdürlüğünde birim müdürü olarak görev yapmış, 2011 yılında kurumsal bankacılık ürün müdürlüğüne atanmıştır. Sn. Gürsoy, 14 Ekim 2009 tarihinden bu yana İş Leasing Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

1952 doğumlu olan Sn. Eroğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Sn. Eroğlu 1976 yılında müfettiş olarak göreve başladığı Türkiye İş Bankası’nda çeşitli şube ve genel müdürlük birimlerinde çalıştıktan sonra, 1996- 1998 yılları arasında Dışbank A.Ş. genel müdürlüğü, 1998-2001 yılları arasında İş Leasing genel müdürlüğü, 2001-2002 yılları arasında Sınai Yatırım Bankası A.Ş. genel müdürlüğü ve 2002-2011 yılları arasında TSKB A.Ş. genel müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Sn. Eroğlu, 8 Haziran 2011 tarihinden bu yana İş Leasing Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

1964 İstanbul doğumlu olan Sn. Akgüç, üniversite öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde tamamlamış, 1991 yılında TSKB Mali Analiz Müdürlüğünde Uzman olarak işe başlamıştır. TSKB’de üstlendiği çeşitli görevler sonrasında 2001 yılında Kredi ve Yatırım Müdürlüğüne terfi etmiştir. Sn. Akgüç, 2005 yılında Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Halen Kurumsal Pazarlama ve Proje Finansmanı Müdürlüklerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

1965 doğumlu olan Sn. Berument, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. University of Kentucky‘de ekonomi yüksek lisansı yapan Sn. Berument, 1994 yılında University of North Carolina at Chapel Hill’de doktorasını tamamlamıştır. 1991-1994 arasında University of North Carolina’da öğretim görevlisi, 1994-1995 arasında Wake Forest University’de konuk yardımcı doçent, 1995-1999 arasında Bilkent Üniversitesi’nde yardımcı doçent, 1999’da T.C. Merkez Bankası Baş Ekonomisti, 1999-2003 arasında Bilkent Üniversitesi’nde yardımcı doçent ve 2003-2007 arasında doçent olarak görev yapan Sn. Berument, 2007 yılında profesör unvanını almıştır ve halen Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünde öğretim üyesidir. Sn. Berument, 29 Mart 2012 tarihinde İş Leasing’e bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

1978 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Sn. Karan, doktorasını 1984 yılında Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. 1996-2002 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Doçent olarak çalışan Sn. Karan, 2003 yılından bu yana aynı üniversitede Profesör unvanıyla görev yapmaktadır. 1998-2004 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi’nde Kurucu Müdürlük, 2007- 2009 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2009-2012 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, İşletme Bölümü Başkanlığı görevlerinde bulunan Sn. Karan, halen Hacettepe Üniversitesi, İşletme Bölümünde öğretim üyesidir. Sn. Karan ayrıca, Multinational Finance Society ve Professional Risk Managers’ International Association (PRMIA) gibi çeşitli uluslararası meslek kuruluşlarında başkan, yönetim kurulu üyeliği ve yönetici görevlerinde bulunmuştur.

1966 doğumlu olan Sn. Bolat, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. 1988 yılında Türkiye İş Bankası’nda müfettiş olarak göreve başlayan Sn. Bolat, 1996 yılında Şişli şube müdür yardımcılığına atanmıştır. 2000-2002 arasında Gaziosmanpaşa şubesinde şube müdürlüğü, 2002-2003 arasında Dudullu Sanayi şubesinde şube müdürlüğü, 2003-2007 arasında ticari krediler bölge müdürlüğü ve 2007-2013 arasında Kobi Kredileri bölüm müdürlüğü görevlerini yürüten Sn. Bolat, 07.03.2013 tarihinde İş Leasing Genel Müdürü olarak atanmıştır.

1971 doğumlu olan Sn. Uçar, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nde eğitimini tamamlamış, çalışma hayatına 1994 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü’nde Yatırım Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Aynı bölümde çeşitli grup şirketlerinden sorumlu olarak yönetim kademelerinde görev alan Sn. Uçar, 2007 yılından bu yana İştirakler Bölümü Birim Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. 2004 yılından bu yana Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin çeşitli grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri yürütmekte olan olan Sn. Uçar, 30 Temmuz 2013 tarihinden bu yana İş Finansal Kiralama A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup, aynı zamanda Risk Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

1970 doğumlu olan Sn. Özdemir, 1995 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Edhec Business School’dan finans master derecesi bulunan Sn. Özdemir, 1996 yılında Türkiye İş Bankası’nda müfettiş olarak göreve başlamıştır. 2001-2002 arasında risk yönetimi bölümünde staj yapan Sn. Özdemir, 2006-2009 arasında Ticari Krediler Tahsis Birimi Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış, 2009 yılında Ticari Krediler Tahsis Birim Müdürlüğüne atanmıştır. 28 Haziran 2013 tarihinde Uluslararası Finansal Kuruluşlar Bölüm Müdürlüğüne atanan Sn. Özdemir, 29 Mart 2013 tarihinden bu yana İş Finansal Kiralama A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

1975 doğumlu olan Sn. Çakmak, Selçuk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olup, ayrıca Yeditepe Üniversitesi’nden MBA derecesine sahiptir. 1999 yılında Türkiye İş Bankası Nişantaşı Şubesinde Memur olarak göreve başlayan Sn. Çakmak, 2001-2004 yılları arasında Türkiye İş Bankası Yazılım Geliştirme Müdürlüğü’nde Servis Yetkilisi Yardımcısı, 2004-2007 yılları arasında Ticari Krediler Tahsis Bölümü’nde Servis Yetkilisi Yardımcısı ve II. Müdür olarak görev yapmış, 2007 yılında KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü’ne II. Müdür olarak atanmıştır. 2009 yılında aynı bölümde Müdür Yardımcısı olan Sn. Çakmak halen KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü’nde Birim Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Sn. Çakmak 19 Kasım 2013 tarihinde İş Leasing’e Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

1971 doğumlu olan Sn. Kurbanoğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. 1993 yılında Türkiye İş Bankası’nda müfettiş olarak göreve başlayan Sn. Kurbanoğlu, 2002 yılında Ticari ve Kurumsal Krediler İzleme ve Takip Bölümü müdür yardımcılığına atanmıştır. 2002-2006 yılları arasında müdür yardımcılığı, 2006-2011 yılları arasında aynı bölümde birim müdürlüğü, 2011-2014 yılları arasında Perakende Krediler İzleme ve Takip Bölümü Bölge müdürlüğü görevinde bulunan Sn. Kurbanoğlu, 2014 yılında Ticari ve Kurumsal Krediler İzleme ve Takip Bölümü Bölüm Müdürü olarak atanmıştır. Halen Ticari ve Kurumsal Krediler İzleme ve Takip Bölümü Bölüm Müdürü olarak görevine devam etmektedir.