YÖNETİM


STRATEJİK İLKELER

geri ileriDeğer yaratan yenilikçi ürün ve hizmet anlayışının temeli, değişime ayak uyduran, yenilikçi, kalite ve müşteri odaklı yaklaşımdır.

Müşterilere en iyi hizmeti sunan ve ihtiyaca uygun çözüm üreten ilişki yönetimi

 • Müşteri memnuniyetini hedefleyen yüksek hizmet kalitesi
 • Verimliliğe odaklanan iş süreçleri
 • Yüksek yetkinlik, deneyim ve uygulama yetisi
 • Müşteri odaklı, ihtiyaca uygun çözüm üreten ilişki yönetimi
 • Yaygın dağıtım kanalları

Teknolojik yeniliklerle, bilgi, iletişim ve hizmeti sürekli geliştirme

 • Güncel bilişim altyapısı
 • Sektörde ilk, tam entegrasyon felsefesiyle geliştirilmiş, hızlı ve verimli donanım ve yazılım çözümleri

İnsan kaynağına sürekli yatırım ile istikrarlı ve kontrollü büyüme

 • Deneyim, yetkinlik ve verimlilikte artışa dönük eğitim
 • Performans bazlı objektif değerlendirme

Sürdürülebilir büyüme ve karlılık için yüksek aktif kalitesi ve ölçümleme

 • Esas faaliyet odaklı, sürdürülebilir büyüme
 • Yüksek düzeyde aktif kalitesi
 • Gelişmiş değerlendirme ve ölçüm altyapısı
 • Etkin iş disiplini ve risk yönetimi

Kaynak yönetiminde etkinlik

 • Yüksek kredibilite ile uygun fonlama kabiliyeti
 • Yaygın kaynak ve ürün çeşitliliği
 • Aktifler ile uyumlu vade ve risk yönetimi