GENEL DEĞERLENDİRME


GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI

geri ileriHasan K. BOLAT
Green Star

Hasan K. BOLAT

Genel Müdür
Green Star

Net Dönem Kârı

,

milyon TL

2014, İş Leasing için büyüme ve karlılığın sürdürülebilir ve istikrarlı bir biçimde gerçekleştiği başarılı bir yıl oldu.

Değerli Paydaşlarımız,

Ekonomik büyümenin sınırlı olduğu, ülke ekonomisinin kırılgan yapısının ve dışsal şoklara karşı duyarlılığının devam ettiği 2014 yılında, finansal kiralama sektörü dalgalı bir seyir izlerken, İş Leasing işlem hacmi, pazar payı ve karlılıkta önceki yıla kıyasla önemli oranda artış kaydederek son derece başarılı bir yıl geçirdi.

Zorlu piyasa koşullarının hüküm sürdüğü 2014 yılını üstün bir performansla tamamlayan İş Leasing’in işlem hacmi, bir önceki yıla kıyasla %49 artış göstererek 728 milyon USD’ye ulaştı. 2014 yılında %9,53 pazar payı elde eden Şirket’in net dönem karı bir önceki yıla göre %98 artışla 78,5 milyon TL olarak gerçekleşirken, özvarlık karlılığı %12,4 oldu.

Başarılı bilanço yönetimi, sağlam aktif kalitesi, etkin risk yönetimi ve kuvvetli sermaye yapısıyla güçlü bir performans gösteren İş Leasing’in, 2014 yıl sonu net leasing alacakları önceki yıla göre %27 artışla 2,8 milyar TL’ye, aktif toplamı %31 artışla 4,5 milyar TL’ye ulaştı.

2014 yılında Şişli, Gebze, Denizli, Diyarbakır, Kayseri ve Ostim Ankara Şubelerini de faaliyete geçirerek şube sayısını 16’ya çıkaran İş Leasing, yaygın hizmet ağıyla her ölçek ve sektördeki müşterisine sağladığı finansman imkânları ile büyüme ve istihdama katkısını artarak sürdürdü. Hizmet verdiği müşteri adedi %23, işlem adedi ise %16 artan Şirket, tabana yaygın olarak büyümeye devam etti.

İş Leasing, yenilikçi çözüm yaklaşımı, yaygın hizmet ağı ve müşteri odaklı hizmetleri, yarattığı fon kaynaklarını ihtiyaca uygun olarak çeşitlendirmesi ve projelere uygun vadelerde kaynak sağlaması sayesinde sürdürülebilir işlem hacmi gelişimi yakaladı. Özellikle sat-geri kiralama ile sağlanan kaynak ile yatırımcılar kapasite artışına giderek mali yapılarını güçlendirirken, Şirket KOBİ’lere ve büyümekte olan işletmelere yatırımlarında orta ve uzun vadeli finansman desteği sağlamaya devam etti. Satıcı firmalarla oluşturulan işbirlikleri sayesinde Şirketin iş ve inşaat makineleri ve üretim makine ve ekipmanları alanında ağırlığı artarak devam etti, enerji yatırımları alanında ilerleme sürdürüldü, gıda, tekstil, sağlık, makine-kimya, imalat, turizm ve inşaat sektörleri ön plana çıkan sektörler oldu.

Şirketin sürdürülebilir başarısını güvence altına alabilmek adına 2014 yılında insan kaynağı yatırımlarına ağırlık verildi, ekip dinamik ve genç kadrolarla desteklenirken, alt yapı ve teknoloji alanında artan iş hacmini taşıyacak omurgayı sağlamlaştıracak yatırımlar yapılmaya devam edildi.

Şirketimizin başarısında katkıda bulunan başta Yönetim Kurulumuz olmak üzere, tüm iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve yatırımcılarımıza teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

Suat İnce