GENEL DEĞERLENDİRME


FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ

geri ileriGreen Star
İşlem Hacmi, Sektör
,

milyon USD

2014 yılında 7,6 milyar USD işlem hacmine ulaşarak %9,3 büyüyen Finansal Kiralama Sektörü, 2015’e daha yüksek beklentiler ile giriyor.


Finansal kiralama sektörü, 2014 yılında işlem hacmini önceki yıla göre %9,3 artırarak 7,6 milyar USD olarak gerçekleştirdi. Yılın ilk çeyreği siyasi belirsizlikler nedeniyle beklentilerin altında sonuçların elde edildiği bir dönem olurken, ikinci çeyrekten itibaren sat-geri kiralama ürünü, işlem hacminde önemli yer tutan bir kalem olarak dikkat çekti. İşlem hacminin mal grupları bazında dağılımına bakıldığında, önemli bir kısmını yatırımcılara mevcut gayrimenkulleri üzerinden fon yaratma ve sağlanan fonla yeni yatırımlarını finanse etme imkanı sağlayan sat-geri kiralama konusu gayrimenkuller oluştururken, iş ve inşaat makinalarının payı %20, makina ve ekipman grubunun payı ise %25 olarak gerçekleşti.

2014 yılında işlem hacminde yaşanan artış karlılığa da olumlu yansıdı ve sektörün özvarlık karlılığı %9,2 olarak gerçekleşti. Türkiye’de 29 yıllık geçmişinde toplam 69 milyar dolarlık yatırıma aracılık eden finansal kiralama sektörünün yatırımlar içerisinden aldığı payı gösteren penetrasyon oranı 2013’te %6,87 iken 2014 yılının üçüncü çeyreğinde %6,5 olarak gerçekleşti.

Son yıllarda atılan adımlar sayesinde getirilen yeni yasal düzenlemeler, ürün çeşitliliğini artırarak, sektörün gelişimini olumlu yönde etkiledi. Halen önemli bir gelişme potansiyeline sahip olan sektörün performansı, ekonomik istikrar ve büyüme ile yakından ilişkilidir. Bu doğrultuda 2015 yılı işlem hacminin 2014 yılına kıyasla %10 artışla 8.4 milyar USD’ye ulaşması beklenmektedir.

Green Star İşlem Hacmi, Sektör (milyon USD)
2014
7.637
2013
6.990
2012
5.360
2011
4.891
2010
3.182